Lucian Sandu-Milea: Palimpsest: Rewriting City

  • Lucian Sandu-Milea: Palimpsest: Rewriting City
  • Lucian Sandu-Milea: Palimpsest: Rewriting City
  • Lucian Sandu-Milea: Palimpsest: Rewriting City
  • Lucian Sandu-Milea: Palimpsest: Rewriting City
  • Lucian Sandu-Milea: Palimpsest: Rewriting City
  • Lucian Sandu-Milea: Palimpsest: Rewriting City

6. 9. − 15. 11. 2023
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto: Markéta Bendová
video: Tereza Havlínková

Město je neustále se přepisující veřejný prostor, který společně tvoříme i sdílíme. Poskytuje svoji viditelnou i neviditelnou tvář a zahrnuje v sobě jak historické artefakty, tak i vize budoucnosti. Pro rumunského vizuálního umělce Luciana Sandu-Milea je město dynamickou inspirací a výzvou. Luciana pro současnou výstavu v Altánu Klamovka inspirovala předloha palimpsestu, rukopisu, který je znovu použit poté, co byl původní text vymazán.

Samotný proces proměny města vidí Lucian jako palimpsest či Möbiův pás demonstrující koncept poukazující na kontinuitu, transformaci a souhru mezi minulostí, přítomností a budoucností. Co vytváří typologii měst? Je to právě způsob, jakým překrývají historické vrstvy, jak se regenerují a jak vytvářejí prostředí pro nepřetržitý životní koloběh.

Möbiův pás můžeme chápat jako nekonečnou smyčku, která symbolizuje přepisování města a proces urbanistické transformace. Podobně palimpsest zachycuje vrstvy historie, paměti a kulturních otisků a je otevřen pro nové zápisy. V kontextu site-specific kresebné instalace vytvořené přímo pro Altán Klamovka Lucian vytváří prostředí přepisování města jako procesu městské transformace. Interaktivní instalace vyzývá diváky k reinterpretaci skrytých vrstev, přepisování a zapojení se do historie, kultury a sociální dynamiky města. Návštěvníci jsou osloveni, aby se zapojili pomocí UV světla do odhalování městských příběhů. Nasvícením plátna odhalují nové dimenze a vnímání městského urbanismu. Současně mohou vytvářet pomíjivé kresby světlem na fosforeskující pokreslené plochy plátna a aktivně se tak stávají součástí uměleckého procesu.

Rukopis Luciana Sandu-Milea se vyvíjí z probíhajícího procesu vlivů z filozofie, psychologie a street artu se silným zázemím v architektuře. Lucian vystudoval Fakultu architektury na UAUIM v Bukurešti, ale od začátku se pohybuje v oblasti vizuálního umění. Svou kreativitu vyjadřuje v mnoha oblastech, za použití různých technik a forem, včetně architektury, nástěnné malby, grafiky/malby, 3D grafiky/digitálního umění, ilustrace a street artu. Je také iniciátorem a organizátorem akcí a kulturních míst jako Carol53, Noaptea Caselor a ETAJ v Bukurešti. Naposledy v srpnu vystavoval s kolektivem ETAJ v Durden and Ray Gallery v Los Angeles.

 Lenka Sýkorová

catalogue-Lucian-Sandu-Milea