Město a řeka – Mezinárodní projekt mladého grafického designu

  • Město a řeka – Mezinárodní projekt mladého grafického designu
  • Město a řeka – Mezinárodní projekt mladého grafického designu

Studenti Karla Míška na FUD UJEP v Ústí nad Labem, Thierry Sarfise z Ecole Intuit-Lab v Paříži a Lecha Majewského z Akademie výtvarných umění ve Varšavě.

vernisáž 13. 9. 2011 v 18:00, výstava potrvá do 9. 10. 2011
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Projekt Město a řeka inicioval před rokem renomovaný grafický designér Thierry Sarfise z Ecole Intuit-Lab v Paříži ve spolupráci s Asociací Deine-Amont développement v rámci projektu Seine-Amont in Europe. Hlavní záměr byl zacílen na problematiku revitalizace měst v součinnosti s neudržitelným vývojem, který vykořeňuje obyvatele z přirozeného urbálního historického centra, které v minulosti bylo zakládáno okolo řek. Vztah člověka a vody v kontextu sociologie obydlí byl hlavním impulsem pro budoucí tvorbu umělců. Mezinárodní soutěž byla vyhlášená ve dvou kategorií profesionálů a studentů a zahrnovala tři výtvarné média autorský plakát, fotografii a krátký film. Porota zajistila odborný dohled na průběh soutěže a byla složena z profesionálů jakými jsou například Peggy Sue Amison, fotografka, ředitelka Sirius Art Centre z Irska, grafický designér, pedagog a ředitel Mezinárodního bienále plakátu ve Varšavě, Polsko a Liza Ramalho, grafická designérka a pedagožka z Portugalska.

V Altánu Klamovka bude vystaven výběr zahrnující pouze médium plakátu od studentů ze třech zapojených vysokých uměleckých škol FUD UJEP v Ústí nad Labem, Ecole Intuit-Lab v Paříži a Akademie výtvarných umění ve Varšavě. Soubor plakátů reflektuje nový dialog mezi městem a řekou z pohledu mladých grafických designérů, tím se stává zajímavou sondou do jejich způsobů vnímání přirozených vodních toků v městském prostředí. Voda je přeci nezbytnou součástí života nás všech.

Lenka Sýkorová