Michal Kukačka a Martina Calajová: Move Gallery „Když pábů dá“

  • Michal Kukačka a Martina Calajová: Move Gallery „Když pábů dá“
  • Michal Kukačka a Martina Calajová: Move Gallery „Když pábů dá“
  • Michal Kukačka a Martina Calajová: Move Gallery „Když pábů dá“
  • Michal Kukačka a Martina Calajová: Move Gallery „Když pábů dá“
  • Michal Kukačka a Martina Calajová: Move Gallery „Když pábů dá“
  • Michal Kukačka a Martina Calajová: Move Gallery „Když pábů dá“

15. -16. 10. 2011

Kurátoři: Michal Kukačka a Martina Calajová, Lenka Sýkorová

Mobilní galerie, jež je v rámci projektu Galerijní víkend Praha v říjnu umístěna do svahu parku Klamovka v blízkosti galerie Altánu Klamovka.

výstava je zařazena do projektů: Action Galleries http://actiongalleries.info/

Výstava Move Gallery s názvem "když pabů dá" je začleněna ve dnech 15-16. října 2011 za Altán Klamovka do akce Galerijní víkend. Instalace galerie bude umístěna v blízkém okolí altánu v parku Klamovka. Projekt Move Gallery vznikl na akademické půdě ateliéru Grafického designu 1 na Katedře vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Iniciátoři tohoto experimentu studenti Michal Kukačka a Martina Calajová se takto aktivně zapojili do sítě nezávislých galerií u nás. Současně rozšiřují svůj tvůrčí potenciál v oblasti vizuální komunikace o zkušenosti s experimentem na poli galerijního provozu, a to v netradičním prostředí, na které se svým kurátorským záměrem chtějí soustředit, a to jsou menší obce v České republice, kde není tolik příležitostí pro současné umění. Ke vzniku galerie se váže místy až komická historka, jež souvisí s jejím získáním. Move Gallery je netypický skládající se kontejner. Mladí grafičtí designéři se na začátku do projektu vložili s takovou angažovaností, že přesvědčili výrobce kontejnerů běžně určených pro transport zboží, aby jim jeden kontejner, nejen daroval za účelem pořádání výstavních akcí, ale aby jim jej upravili na míru, která lépe odpovídá galerijnímu provozu. V reálu se jedná o zvýšení stropu. Rozměry kontejneru jsou 4 metry na délku a 2,5 na šířku. Celkem tedy kolem 10m2, což je v současnosti, kdy se galerie ukrývají v různých vitrínkách, urnách či nástěnkách, až nadstandardní prostor, který má své výhody v mobilnosti a skladnosti. Move Gallery byla poprvé představena jako součást bakalářských zkoušek na FUDu v letním semestru 2011. S Move Gallery se otevírá nová možnost propojení současného umění s širokou veřejností regionů.

Lenka Sýkorová