Mystery, mezinárodní výstava grafického designu

  • Mystery, mezinárodní výstava grafického designu
  • Mystery, mezinárodní výstava grafického designu
  • Mystery, mezinárodní výstava grafického designu
  • Mystery, mezinárodní výstava grafického designu

Vystavující: Do Hoai Nam (CZ), Markéta Oličová (CZ), Sabina Berková (CZ), Barbara Karpiel (PL), Marcin Gorski (PL), Adrian Jansa (CZ), Radka Bartošová (CZ), Bartosz Czarnecki (PL), Adam Rybák (CZ, FaVU), Kateřina Soudková (CZ, FaVU), Natalia Luba (PL), Roman Juhas (PL), Zuzana Jura (PL), Monika Brzegovska (PL), Adrian Kolerski (PL), Troligova (SK)

Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem, Fakulta Výtvarných umění VUT  Brno, Vysoká škola výtvarných umění Bratislava A Akademie výtvarných umění Krakov

Kurátorka: Lenka Sýkorová

vernisáž 25. 9. 2012 v 18.00, výstava do 14. 10. 2012

„Přijď zítra sám v 5 hodin ke staré věži“.  Tímto nápisem lze uvést mezinárodní výstavu autorského plakátu s názvem MYSTERY. Kolekce plakátů vznikla v rámci projetu, který byl založen na dvou workshopech, které proběhly v tomto roce pod vedením Karla Míška na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Fakulty výtvarného umění VUT v Brně. Dále byly zapojeny Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě na Slovensku a Akademie výtvarných umění v Krakově v Polsku. Zde oslovení pedagogové v rámci konzultací se studenty vybrali plakáty, které obsahově nebo výtvarně reflektují mysterióznost. Samotné slovo „mystery“ dle slovníku cizích slov vyjadřuje „nadrozumové tajemství pravdy“ nebo „hluboké tajemství“. Autoři téma mnohdy pojímali z pozice tradic národní kultury, ale také z pozice subjektivního vnímání hodnot, které lze formou plakátu pomocí vizuální zkratky reflektovat. Zachytit něco výjimečného, to byl hlavní cíl projetu. Další paralelní rovinou projektu bylo poukázání na samotné médium – grafický design. Prostřednictvím plakátu lze totiž sílu myšlenky umocnit, diváka tak uchvátit, zaujmout nebo vyvolat kladnou či zápornou reakci. Jak se se samotnou fascinací něčeho neurčitého, ale mysteriózního vypořádali samotní tvůrci plakátů, studenti grafického designu, lze shlédnout v průběhu tří týdnu v Altánu Klamovka.

Lenka Sýkorová