Ondřej Basjuk: Theory of Lie

  • Ondřej Basjuk: Theory of Lie
  • Ondřej Basjuk: Theory of Lie
  • Ondřej Basjuk: Theory of Lie
  • Ondřej Basjuk: Theory of Lie
  • Ondřej Basjuk: Theory of Lie
  • Ondřej Basjuk: Theory of Lie
  • Ondřej Basjuk: Theory of Lie
  • Ondřej Basjuk: Theory of Lie

vernisáž v úterý 31. 1. 2017 v 18:00, výstava  do 25. 2. 2017, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h
kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program v rámci Dnů Prahy 5. Otevřeno mimořádně v neděli 19. 2. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Ondřej Basjuk je známý romantik a sběratel. Vystudoval pražskou AVU u Vladimíra Kokolii. Pohybuje se přes kresbu, malbu až po objekt a instalaci. Zajímá se o archivní obrat a inspiruje orientem. Jeho rukopis se vytříbil v průběhu studia, kdy si dokonale osvojil techniku kresby, která mu dokonale slouží v uchopení jeho idejí. V jeho rukopise nalezneme odkazy k historii malířství a obecně kultuře. Svým ironických přístupem ke světu se snaží zpochybnit nejen historii umění, ale i současný přístup k umění. V díle poukazuje na manipulace, které se objevují jak v samotném umění, tak i mimo něj. Do tvorby tak někdy přináší na první pohled neumělecké vlivy a reflektuje tím současnost. Výstavu Teorie lži vytvořil v reakci na Altán Klamovka a na aktuální problém neuchopitelnosti „pravdy“. Žijeme v době iluze pravdy? Žijeme v době lži? Lež v Basjukově podání nelze chápat jako pejorativní motiv. Autor zde otevírá otázku lži jako absolutního pojetí iluze. Pracuje s ní jako s uměleckým nástrojem. Iluze vycházející z reality, ale také iluze fabulující – vytvářející fiktivní realitu. Basjukova výstava odkazuje jak na metody iluzivního baroka a historismů 19. století, tak na aktuální iluzionisty – čínské výrobce čehokoliv a na iluze současného multimediálního světa. Dle slov autora: Výstava reaguje nejen na samotný historický altán, ale propojuje jeho dobu se současným trendem neuchopitelnosti "pravdy".

Lenka Sýkorová