Slavomíra Ondrušová: Zatiaľ je to tak ako to je

  • Slavomíra Ondrušová: Zatiaľ je to tak ako to je
  • Slavomíra Ondrušová: Zatiaľ je to tak ako to je
  • Slavomíra Ondrušová: Zatiaľ je to tak ako to je
  • Slavomíra Ondrušová: Zatiaľ je to tak ako to je
  • Slavomíra Ondrušová: Zatiaľ je to tak ako to je
  • Slavomíra Ondrušová: Zatiaľ je to tak ako to je

vernisáž  v úterý 26. 9. 2017 v 18:00, výstava do 14. 10. 2017, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová
spolukurátor: Milan Vagač
foto: Milan Vagač

Doprovodný program 14. 10. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Všetko plynie. Scrollujeme na plochých obrazovkách štyrmi smermi s cieľom nabažiť sa obsahu a doplniť dopamín. Nekonečno vizuálnych rámcov, obrazov, informácií a hraníc prestávame rozlišovať – strácame sa v narastajúcom komplexe vnímania prítomnosti – tu a teraz.

ZATIAĽ JE TO TAK AKO TO JE je prezentácia momentálneho stavu pokračujúceho projektu MUST JOON (v preklade z estónčiny Čierna čiara), ktorý začal v roku 2013 v estónskom Tallinne a pokračuje aj dnes. Rozpína sa do rôznych smerov a polôh, plynie, mení tvar, materiál a charakter, no ostáva pri jednom – zachytení momentálneho stavu vedomia - situácie.

Kresba je v tomto projekte chápaná ako procesuálne médium – vedením čiary na papieri či v priestore zhmotňuje sama prítomný okamih, proces svojho vzniku v čase a priestore. Kreslením je v tomto prípade vnímané aj budovanie – modelovanie – tvarovanie línie v priestore rôznymi materiálmi, ktoré jej dávajú hmotu a tým inú kvalitu vzniku a záznamu.

Odvraciam sa od nekonečna informácií a sústreďujem sa na to čo je, zatiaľ tak, ako je.

kľúčové slová: zneisti, spomaľ, uhni, uhnieť, pridaj, zhmotni, poď sem, odíď a iné

Slavomíra Ondrušová je doktorandkou v ateliéri S_M_L_XL kov a šperk na VŠVU. Venuje sa prevažne kresbe, objektu, písaniu. Zaujímajú ju procesy materializácie kresby, interakcie s hmotou a antropologické „thinking through making“ (Tim Ingold). V 2013-14 pôsobila ako visiting researcher na Estonian Academy of Arts v Taline, v 2013 spoluzaložila Časopis X a organizuje bienálnu medzinárodnú konferenciu ŠperkStret.

V rámci projektu sledování umělců-kurátorů. Více actiongalleries.info

Více: www.magazinex.org/sk/vsetky-cisla/