Altán Klamovka na Supermarket Art Fair 2023

  • Altán Klamovka na Supermarket Art Fair 2023

Searching for lost worlds

Jana Bernartová (CZ), Petr Dub (CZ),
Darja Lukjanenko (UA) a Cameron Tauschke (AU)
11. − 14. 5. 2023

Kurátorka: Lenka Sýkorová (CZ)
Foto:
Studio Flusser

Zónu soumraku vnímáme jako rozhraní mezi dnem a nocí, ale také jako rozhraní mezi fyzickým a virtuálním světem. Vystavující umělci reflektují nejistotu současnosti a jisté hledání ztracených světů, kde lze každý stín chápat v kontextu Platónových představ jako odraz absolutní pravdy skutečnosti. Jana Bernartová se zaměřuje na to, že digitální barva je ze své podstaty virtuální, a tudíž realizovaná variabilně na různých zařízeních a zobrazovacími metodami. Petr Dub chápe zónu soumraku jako balancování mezi hodnotami současnosti a minulosti: rozhraní mezi hodnotami či archetypy, které byly pro naši společnost určující. Současně vše zasazuje do nového kontextu probíhající feministické a dekolonizační reinterpretace. Darja Lukjanenko si přeje, aby byl uznán dopad kolonialismu, a bylo možné navždy zapomenout na jazyk impéria, ideje vnucené tímto impériem a část identity, kterou utvářelo. A Cameron Tauschke vidí, že zóna soumraku je prahem, kde se sbíhá tolik životních cest a dávají našim životům věčné tajemství – kde se den setkává s temnotou, kde se realita setkává s fantazií.

Catalogue-Supermarket-2023