Veronika Přikrylová: OREL JE OREL JE OREL JE OREL

  • Veronika Přikrylová: OREL JE OREL JE OREL JE OREL
  • Veronika Přikrylová: OREL JE OREL JE OREL JE OREL
  • Veronika Přikrylová: OREL JE OREL JE OREL JE OREL
  • Veronika Přikrylová: OREL JE OREL JE OREL JE OREL
  • Veronika Přikrylová: OREL JE OREL JE OREL JE OREL
  • Veronika Přikrylová: OREL JE OREL JE OREL JE OREL
  • Veronika Přikrylová: OREL JE OREL JE OREL JE OREL

vernisáž v pondělí 19. 6. 2017 v 18:00, výstava do 28. 6. 2017, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program 24. 6. 2017: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Reportáž – Veroniky Přikrylové za Altán Klamovka na ČR Mozaika od 21.20 min.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3881839

Veronika Přikrylová je absolventkou bakalářského studia na FaVU VUT v Brně Ateliéru sochařství 2 (Jana Ambrůze) a environmentu (Vladimíra Merty a Mariana Pally). Letos obhajuje svoji diplomovou práci na pražské UMPRUM v Ateliéru sochařství u Dominika Langa a Edith Jeřábkové. Ve své tvorbě se vyjadřuje v rovině post-konceptuálního uvažování v médiu sochařství. Často pracuje s již existujícími předměty každodenního užívání a formou ready-made s nimi otevírá dialog v oblasti aktuálního chápání sochy, která prochází revizí samotného média. Autorka tak hledá pravou esenci sochy. Zaměřuje se na postavení sochařství z historického hlediska jeho vývoje a to v době, kdy jsou preferovány převážně abstraktní polohy jeho vyjádření. Obrací se tak do historických předloh, kdy převládala figurativní produkce. Z toho si vyvozuje otázky, které se ptají po současném očekávání skulptury. Co zbude ze sochy, pokud bude figurativnost odstraněna a zůstane jen abstraktní forma? Jaké atributy budou i tak uchovány?

Diplomová práce OREL JE OREL JE OREL JE OREL prezentuje jednu sochu, jednoho orla, který bude obléknut do galerie Altán Klamovka a jeho šaty mu padnou, jako ulité. Sama socha orla však v tomto procesu nebude tak důležitá, stane se jen předlohou pro vytváření mentální podoby sochy, která svého diváka fyzicky pojme do svých útrob a divák tak bude chtě nechtě obléknut do podoby současné sochy, která se na povrchu pohybuje v abstraktní poloze, avšak ve své podstatě se odkazuje na historický vývoj tohoto média. Samotnému odění předchází vystavení sochy v parku Klamovka poblíž altánu, kdy autorka i kurátorka očekávají ukradení čí zničení sochy ve veřejném prostoru, jak je to u nás běžnou praxí.

Před oficiální vernisáží proběhnou tři před-vernisáže a to v pondělí 12. 6 15-19 hod., ve středu 14-17 hod. a v sobotu 17. 6 14-17 hod.

Lenka Sýkorová