Virtual Biennale Prague of Graphic Design - Selection

  • Virtual Biennale Prague of Graphic Design - Selection
  • Virtual Biennale Prague of Graphic Design - Selection
  • Virtual Biennale Prague of Graphic Design - Selection
  • Virtual Biennale Prague of Graphic Design - Selection

Umělci: Ferenc Barath (H), Wang Daili (CN), Lex Drewinski (D), Krzystof Ducki (H), Erik Ginard (C), Adrien Labbe (F), Marie Laventure (F),Florian Leible (PL), Pekka Loiri (FIN), Bartosz Mamak (PL), Peddy Mergui (IL), Karel Míšek (CZ), Šárka Procházkouvá (CZ), Kari Pippo (FIN), Ziba Sayari (IR), Marlena Buczek Smith (USA), Elmer Sosa (MEX), Yong Zhang (CN)

28. 11. 2017 v 18:00, výstava do 16. 12. 2017

Autoři projektu: Lenka Sýkorová and Karel Míšek
Kurátorka výstavy: Lenka Sýkorová
Spolukurátor: Li Xu

Doprovodný program v sobotu 9. 12. 2017: 14–16:00 výtvarná dílna pro děti, 14–16:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka

Mezinárodní výstavu pořádá Asociace užité grafiky a grafického designu ve spolupráci s pražskou galerie Altán Klamovka již od roku 2007. Přehlídka má dvě kategorie – profesionály a studenty vizuální komunikace. Virtuální bienále Praha se každoročně věnuje aktuálním tématům a vyzývá mladé studenty grafických oborů a profesionální grafické designéry z celého světa k jejich vizuálnímu zpracování. Letos jsme se rozhodli o prezentaci z výběru předchozích ročníků. Aktuální výstava byla připravena ve spolupráci Lenky Sýkorové, Karla Míška a Li Xu. Prezentována byla nejprve v září toho roku v Univerzitní galerii vědy a techniky (University of Shanghai for Science and Technology) v Šanghaji. Vystavená kolekce je zaměřená na plakáty z každé přehlídky Virtuálního bienále se zacílením na oceněné plakáty.

Více: www.mzv.cz/shanghai/cz/udalosti/virtualni_bienale_praha_predstavilo_v.html

Propojení virtuálního prostředí internetu, digitálního zpracování daného tématu s reálnou prezentací v kamenné galerii umožňuje vytvořit mezinárodní výstavu s minimálními vstupními náklady a s poměrně krátkou časovou investicí v rámci přípravy. Prvním impulzem bylo upozornit na uspěchanost doby, a tak toto bienále, jehož název označuje dvouletou periodicitu, se koná v podobě Virtuálního bienále Praha každý rok (s výjimkou roku 2013). Organizační výbor vybírá témata, která souvisejí s globálním vývojem společnosti, protože samotná příprava, realizace a prezentace je na internetu globálně všude přístupná. Každoročně jsou účastníci obesíláni e-maily, pak ve velmi zkráceném termínu zpracovávají zadané téma a poté vkládají své grafické práce na webové stránky. Pak přichází na řadu zpracování do formy výstavy v pražské Galerii Altán Klamovka a příprava matriálů pro mezinárodní porotu. Přehlídka tak není jen konfrontací vystavených autorských plakátů na dané téma, ale také soutěží ve dvou kategoriích.

Grafičtí designéři zpracovali své postřehy k dané problematice formou autorského plakátu v černobílé verzi. Témata již proběhlých přehlídek (E-mail Sex, Fast Food, Global Crisis, Discrimination, China, Corruption, Information War, Friendship, Future) reflektovala aktuální společenské problémy, přičemž vystavené práce ukazují širokou škálu možného grafického pojetí – od břitce humorného přes formálně ilustrativní až po ostře kritické. V době, kdy je grafický design často zužován pouze na prostředek komerční reklamy, umožňují takovéto přehlídky rehabilitovat vizuální komunikaci (potažmo plakát) jako svébytný a plnohodnotný způsob kulturní komunikace. Podmínka černobílého provedení působí spíše jako prostředek k oproštění se od přehnané estetizace – často bránící silnější akcentaci myšlenky díla – než jako omezující prvek. Výsledek je každoročně až překvapující. Poslední ročník s tématem Future propojil 378 umělců z 31 zemí světa a 65 vysokých uměleckých škol.

Lenka Sýkorová