5. Virtuální bienále Praha 2011

  • 5. Virtuální bienále Praha 2011
  • 5. Virtuální bienále Praha 2011

AUG DESIGN pořádá pátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma ČÍNA.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z České republiky, Číny, Dánska, Estonska, Francie, Itálie, Íránu, Japonska, Kanady, Libanonu, Maďarska, Mexika, Polska, Rakouska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, Spojených států a Tchaj-wanu.

8. 11. - 4. 12. 2011

Autoři projektu: Karel Míšek a Lenka Sýkorová.
Kurátorka projektu: Lenka Sýkorová
Grafická úprava tiskovin: Jiří Toman, Michal Kukačka a Jakub Konupka.

organizační výbor / Karel Míšek (ČR, předseda výboru), Radek Medal (ČR), Thierry Sarfis (FR), Karel Aubrecht (ČR), Michal Kukačka (ČR) a Jiří Toman (ČR).

mezinárodní porota / Dušan Junek (SK, předseda poroty), István Orosz (H), Laze Tripkov (MK), Jan Hora (ČR), Pavel Noga (ČR).

Krize, Evropa, Čína. To jsou slova, která se v posledních dnech skloňují ve všech médiích. Současná společnost prochází problémy s ekonomickou krizí, které jsou provázeny rozkladem morálních hodnot. Všudepřítomná korupce, kdy jsou trestáni zločinci malých podvodů velkými tresty a velké podvody žádnými tresty, se šíří jako morová nákaza po celém světě. Celý západní svět kupuje levné čínské výrobky s vědomím, že řadu z nich vyrobila levná dětská pracovní síla. Zároveň si asi dlouhá léta vyspělá západní civilizace neuvědomovala fakt, že tím také dává prostor pro rostoucí čínskou ekonomiku. A světe div se. Dnes české tituly novin hlásají Čínská ruka je otevřená, chce pomoci EU s krizí. Evropští politici si neví rady a pro záchranu eurozóny jsou ochotni vyjednávat s Čínou. Žijeme ve zvláštní době, kdy mnoho lidí žije „bio“ životním stylem, ale kupuje „bio“ potraviny vyrobené a dovezené z Číny. Zeměkouli křižují letadla a kamióny se zbožím sem tam a odkazem dalším generacím pravděpodobně bude zničené životní prostředí s horou odpadků. Česká tradice se pomalu rozpadá. Ani se nevzpamatujeme a tradiční české automobilky budou vlastnit Čínani. Světem se šíří bestseller Vzpouzejte se! od bývalého francouzského odbojáře Stéphane Hessela, ve kterém vyzývá k politické angažovanosti proti sociální nespravedlnosti. Společenský fenomén „Bohatší jsou bohatší, chudí chudší“ rozpoutává v současnosti řadu protestních hnutí. Zatím sice protestující napříč západní polokoulí nemají sjednocenou analýzu problémů, proti kterým vycházejí do ulic, ale jedno je jisté, jedná se o největší sjednocené protesty od roku 1968. Tehdy hnutí mladých lidí nesouhlasilo s osudem existence ve stylu jejich rodičů, dnes naopak mladí chtějí žít životem svých rodičů. Tak jak tvrdí bulharský politolog Ivan Krastěv, jsme svědky „roku 1968 naruby“. Není divu, když mnoho mladých Jihoevropanů je bez práce. Celkově by se současná situace dala pojmenovat jako „existenciální znechucení“.

Virtuální bienále Praha se každoročně věnuje aktuálním tématům a vyzývá mladé studenty grafických oborů a profesionální grafické designéry z celého světa k jejich vizuálnímu zpracování. V roce 2009 bylo například zadání „globání krize“, v roce 2010 „diskriminace“ a letos je to „Čína“. Organizační výbor vybírá témata, která souvisejí s globálním vývojem společnosti, protože samotná příprava, realizace a prezentace je na internetu globálně „všudepřístupná“. Umělci vkládají své grafické práce na webové stránky virtuálního bienále. Komunikace s nimi probíhá po internetu pomocí emailové výzvy. Zpracovávají své postřehy na danou problematiku formou autorského plakátu v černo-bílé verzi. Grafici letos na téma Číny vesměs reagovali na globální problémy spojené s krizí a rostoucím vlivem čínské ekonomiky na světový vývoj. Práce zakládali mnohdy na vizuální zkratce, jež je podtržena jemnou směsí ironie a očekávané hrozby. Letošní virtuální bienále je kvalitní přehlídkou autorských plakátů virtuózně pracujících s černobílou kresbou. Mezinárodní porota ve složení Dušan Janek /SK/, předseda poroty, István Orosz /H/, Laze Tripkov /MK/, Jan Hora /CZ/ a Pavel Noga /CZ/ vybírá tři vítěze z dvou kategorií: profesionálů a studentů. Letos se do virtuálního bienále zapojilo kolem 160ti umělců z 19ti zemí. Organizační výbor tvoří Karel Míšek /CZ předseda výboru, Radek Medal /CZ/, Thierry Sarfis /F/, Karel Aubrecht /CZ/, Michal Kukačka /CZ/ a Jiří Toman /CZ/. Virtuální bienále organizuje Asociace užité grafiky ve spolupráci s pražskou galerií Altánem Klamovka. Práce jsou k shlédnutí jak na internetu, tak v reálném prostoru galerie.

Lenka Sýkorová