Vojtěch Skácel, Karel Klusoň, David Helán: Čičina při činu

  • Vojtěch Skácel, Karel Klusoň, David Helán: Čičina při činu

vernisáž v úterý 14. 11. 2017 v 18:00, výstava do 25. 11. 2017, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová

V rámci projektu actiongalleries.info. Představení projektu Garáž ve Zlíně. http://galeriegaraz.cz

Za svou téměř pětiletou existenci si galerie Garáž vydobyla pevnou a velmi osobitou pozici v prostředí zlínské kulturní scény. Akce či „činy“ pořádané V. Skácelem, který je ztělesněním umělce, galeristy a kurátora v jedné osobě, mají svou specifickou a nezaměnitelnou atmosféru, která vychází ze Skácelových názorů na estetiku umění a svým způsobem i na estetiku života. Jedinečnost Garáže tkví v tom, že se zde tyto dvě roviny estetična navzájem prolínají a vytváří celek. Právě to dělá z Garáže místo, které stojí v určité opozici ke klasickým galeriím a ke klasické prezentaci umění, která je dnes víceméně spojena s trhem umění a s oblastí marketingu. Galerie Garáž si v tomto kontextu klade jiné nároky: chce prezentovat umění jako proces, jako čin, jako hru, jako možnost k setkání, k prolínání forem, názorů a pohledů. Garáž se tak stává nepostradatelným nezávislým prostorem, který každé město potřebuje pro svobodnou interakci ve sféře kultury a ve svém důsledku i ve sféře estetiky života samotného.

Výstavu pro Altán Klamovka připraví Vojtěch Skácel a Karel Klusoň, performance při vernisáži uvede David Helán. Trojice autorů se zná, společně již spolupracovali. Podoba výstavy v sobě samozřejmě ponese dokumentaci garážových Činů za celých pět let, včetně grafických plakátů, které neoddělitelně patří k jednotlivým GAGům, také foto a videodokumentace akcí a performancí, jenž v Garáži vznikly. Pro Altán autoři připraví výstavu, instalaci – situaci – gag, moment, který se snaží zviditelňovat jednoduchost věcí, ve stavu v jakém jsou, a jak působí na místě samém, k usnadnění vnímání místa jako prostoru, se vší přirozeností a hravostí, uchopení prostoru k autentickému prožitku v přítomnosti.

autoři výstavy