výstavní plán 2011

  • výstavní plán 2011
  • výstavní plán 2011
  • výstavní plán 2011
  • výstavní plán 2011

Altán Klamovka v roce2011
kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

Galerie uzavřena z důvodu zimy – špatné izolace od 1. do 25. 1. 2011.

POWER-POVERTY-SKOPJE, mezinárodní studentský projekt
vernisáž: 25. 1. 2011 v 18:00, výstava do 6. 2. 2011

Michal Sec, polský grafický designér
vernisáž: 8. 2. 2011 v 18:00, výstava  do 20. 2. 2011

Dagmar Šubrtová, Tajný oheň, digitální tisky
v rámci projektu www.actiongalleries.info
vernisáž 22. 2. 2011 v 18:00, výstava do 20. 3. 2011

Daniela Deutelbaum, site-specific fotografie
v rámci projektu www.actiongalleries.info
vernisáž 22. 3. 2011 v 18:00, výstava do 17. 4. 2011

Duoperformance: Duoperformance
v rámci projektu www.actiongalleries.info
vernisáž 19. 4. 2011 v 18:00, výstava  do 15. 5. 2011

Antonín Jirát
vernisáž 17. 5. 2011 v 18:00, výstava  do 12. 6. 2011

Studenti oboru Kostým a maska z Katedry scénografie DAMU v Praze.
Vedené scénografy prof. Janou Zbořilovou a doc. Ivanou Brádkovou
Zařazeno do PQ+. Kostým za zrcadlem
vernisáž 14. 6. 2011 v 18:00, výstava do 26. 6. 2011

Romana Bartůňková a Kateřina Palešníková, Klamy a my
vernisáž 28. 6. 2011 v 18:00, výstava do 10. 7. 2011

Markéta Bendová, ZooMarket Alex Li
12. 7. 2011 od 16h jednodenní akce

Galerijní prázdniny 16. 7. – 14. 8. 2011

Tereza Zachová, Monika Svobodová, Jan Hrubeš “Besídka”
vernisáž 16. 8. 2011 v 18:00, výstava do 11. 9. 2011

Mezinárodní projekt mladého grafického designu na téma “Město a řeka”
vernisáž 13. 9. 2011 v 18:00, výstava do 9. 10. 2010

Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková
v rámci projektu www.actiongalleries.info
vernisáž 11. 10 2011 v 18:00, výstava do 6. 11. 2011

Move Gallery - Když pábů dá- Michal Kukačka a Martina Calajová
v rámci programu Galerijní víkend Praha
Mobilní galerie, jež bude v rámci pražského galerijního víkendu v říjnu umístěna do svahu parku Klamovka v blízkosti galerie Altánu Klamovka.
vernisáž 15. 10. 2011 v 16:00, výstavy do 16. 10. 2011

V. ročník mezinárodního projektu email & graphic design
v rámci projektů http://www.augdesign.cz/aktual/projekty.php
vernisáž 8. 11. 2011 v 18:00, výstava do 4. 12. 1011

Videoprezentacea. Výstava plakátů hvězd ruského designu «Plakáty perestrojky»
V rámci projektu Rodchenko120 Fest.
6. 12. 2011 od 17h jednodenní akce

Kurátorský záměr:

Nezávislá a nezisková galerie Altán Klamovka v Praze se od roku 2004 specializuje na mladou generaci grafických designérů, fotografů a multimediálních výtvarníků. Altán Klamovka, i když disponuje malým výstavním prostorem, umožňuje pracovat s prostorem uvnitř galerie i s blízkým okolí parku Klamovka. Vzhledem k tomu zde mnohdy vznikají site – specific projekty. Galerie si klade za cíl vytvořit autonomní výstavní zónu pro nastupující generaci vizuálních umělců. Altán Klamovka jim možností prezentace napomáhá jejich tvůrčímu i budoucímu profesionálnímu rozvoji. Za šest let své výstavní činnosti je Altán Klamovka uznávaný v oblasti mezinárodních projektů vizuálních komunikací a grafického designu. Galerie spolupracuje s FUD UJEP v Ústí nad Labem, AVU ve Varšavě, AVU v Bratislavě, Ecole-Intuit-Lab v Paříži a Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě s návazností na další vysoké umělecké školy v rámci vizuálních komunikací.

Výstavní plán 2010 naváže na předchozí rok a představí aktivní umělce a kurátory jakými jsou Dagmar Šubrtová z galerie Mayrau ve Vinařicích u Kladna, Daniela Deutelbaum z galerie m.odla v Praze, Veronika Daňhelová a Silva Milková z galerie Vitrínky v Ústí nad Labem a Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková z výstavního prostoru na Grösslingove ulici 49 v Bratislavě. Všechny jejich výstavní projekty budou vytvořeny nově přímo pro prostor galerie Altánu Klamovka. Tento kurátorský záměr naváže na výstavu Czech action galleries www.actiongalleries.info zaměřenou na problematiku role kurátora – umělce na poli současného českého umění v rámci neziskových galerií. Výstavní rok 2010 bude jako obvykle obohacen o projekty grafického designu. V rámci mezinárodního projektu Město a řeka ve  spolupráci s francouzským prof. Thierry Sarfisem z Ecole Intuit-Labv Paříži a s katedrou Vizuálních komunikací FUD UJEP v Ústí nad Labem bude v Altánu představena selekce plakátů z tohoto mezinárodního projektu. Dále proběhne V. ročník mezinárodního projektu email & graphic design – virtuální bienále. Za fotografy se představí například Daniela Deutelbaum a Jolana Havelková a za multimediální umělce to budou Duoperformance - Veronika Daňhelová a Silva Milková, sochařka Dagmar Šubrtová, studenti z oboru výtvarná výchova z PF UJEP v Ústí nad Labem Tereza Zachová, Monika Svobodová, Jan Hrubeš a slovenské duo Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková z VŠVU v Bratislavě. Nově bude zařazen projekt z oboru scénického výtvarnictví od mladých studujících scénografů. Dokumentace výstav je zajištěna na webu galerie. V plánu je vydání katalogu z let 2009-2010. Svojí činností Altán Klamovka přispívá k zpestření kulturně-výtvarných aktivit v Praze, především na Praze 5. Galerie spolupracuje s Ateliérem – čtrnáctideník současného výtvarného umění, www.jlbjlt.net, www.artalk.cz, Zprávy SBB Brno, Fontem, Rádiem 1 a Českým rozhlasem.