výstavní plán 2013

  • výstavní plán 2013
  • výstavní plán 2013
  • výstavní plán 2013
  • výstavní plán 2013

Altán Klamovka v roce 2013

kuátorka galerie: Lenka Sýkorová
kurátorská výpomoc pro rok 2013: Karíma Al-Mukhtarová

galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 01. do 20. 01. 2013

Kateřina Měšťánková: Kept Memories
studentka fotografie na UTB ve Zlíně
vernisáž: 22. 1. 2013 v 18:00, výstava do 17. 2. 2013

Veronika Dolanská: Drawings About Love and Stuff
studentka FUD UJEP v Ústí nad Labem, Ateliér performance Jiřího Kovandy
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová
vernisáž: 18. 2. 2013 v 18:00, výstava do 3. 3. 2013

Jan Lesák: between
doktorand na FUD UJEP v Ústí nad Labem
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová
vernisáž: 5. 3. 2013 v 18:00, výstava do 17. 3. 2013

Johanka Střížková: Bachorova kniha
absolventka AVU v Praze, Ateliér monumentální tvorby Jiřího Příhody
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová
vernisáž 19. 3. 2013 v 18:00, výstava do 14. 4. 2013

Jana Stanulová: Nevadí mi když o nich vím
studentka VŠUP v Praze, Ateliér intermediální konfrontace Jiřího Davida
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová
jednodenní akce 15. 4. 2013 v 17h

LPJT Válka: 2Dx5+t=4D
student AVU v Praze, Ateliér Intermediální tvorby Tomáše Vaňka
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová
vernisáž 16. 4. 2013 v 18:00, výstava  do 12. 5. 2013

Karel Míšek: Čáry, máry, fuk
vedoucí Ateliéru grafický design I, FUD UJEP v Ústí nad Labem
vernisáž 14. 5. 2013 v 18:00, výstava do 8. 6. 2013

Natalie Perkof, site-specific instalace
absolventka FU OU v Ostravě a FaVU VUT v Brně
kvůli povodním a uzavření pražských parků vernisáž posunuta na
22. 6. 2013 v 16:00, výstava do 7. 7. 2013

Kateřina Olivová
absolventka FaVU VUT v Brně, Ateliér tělového designu Jany Prekové, Lenky Klodové
jednodenní performance 22. 6. 2013 v 16h

galerijní prázdniny od 7. 7. do 11. 8. 2013

Kristína Vašíčková, socha
absolventka VŠUP v Praze, Ateliér sochařství Jiřího Beránka,
doktorandka Fakulty výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici na Slovesku, školitel Boris Jirků
vernisáž 13. 8. 2013 v 18:00, výstava do 1. 9. 2013

Anna Hulačová, socha
absolventka AVU v Praze, Ateliér intermediální tvorby II Jiřího Příhody
vernisáž 3. 9. 2013 v 18:00, výstava do 29. 9. 2013

Klára Břicháčková a Marie Štindlová
kurátorky Galerie v peněžence v rámci projektu Czech Action Galleries
v rámci projektu actiongalleries.info
Klára studentka animace na FAMU v Praze a Marie studentka v Ateliréu Malby III na FaVU VUT v Brně
vernisáž 1. 10. 2013 v 18:00, výstava do 13. 10. 2013

Libor Novotný a Jana Zhořová
kurátoři Galerie Kaluž v Ostravě
v rámci projektu actiongalleries.info
vernisáž 15. 10. 2013 v 18:00, výstava do 27. 10. 2013

Autorský plakát – aktuální výběr z letních klauzur v Ateliéru grafického designu na FUD UJEP v Ústí nad Labem /více gd1.cz/
vernisáž 29. 10. 2013 v 18:00, výstava  do 10. 11. 2013

mezinárodní projekt grafického designu
vernisáž 12. 11. 2013 v 18:00, výstava do 1. 12. 2013

galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 02. do 31. 12. 2013

Kurátorský záměr

2013 kurátorský záměr, který se v průběhu roku upravuje v návaznosti na umělce a jejich nové vize výstav:

Výstavní rok 2013 bude ve své produkci obohacen o kurátorskou spolupráci s mladou performerkou Karímou Al-Mukhtarovou v přímé souvislosti s projektem Action Galleries /více na http://www.actiongalleries.info/. Tímto projekt volně přechází do další roviny výzkumu, kdy je navázána aktivní kurátorská spolupráce s umělcem-kurátorem. Karíma pro Altán Klamovka připravila sérii výstav podle svého výběru. V rámci tohoto projektu tak začátkem roku budou zde vystavovat Jan Lesák – doktorand na FUD UJEP v Ústí nad Labem, LPJT Válka – student Ateliéru intermediální tvorby Tomáše Vaňka na AVU v Praze, Johanka Střížková – absolventka Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody, Jana Stanulová - studentka Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP v Praze a Veronika Dolanská – studentka Ateliéru performance na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Program galerie dále nově přichází s dalším experimentem, a tím je zařazení okruhu výstav zkoumající současné možnosti vnímání klasického média sochařství v specifickém prostoru galerie v parku. V rámci toho se tak v letním období příštího roku v Altánu Klamovka představí Natalie Perkof – absolventka malby na FaVU VUT v Brně, Kristína Vašíčková – doktorandka na FVU AU v Banské Bystrici na Slovesku a Anna Hulačová – absolventka AVU v Praze. V rámci jednodenních akcí bude výstavní program oživen dvěma performancemi Jany Stanulové a Kateřiny Olivové – absolventky Ateliéru tělový design na FaVU VUT v Brně. Za fotografii zde vystaví svůj bakalářský soubor Kateřina Měšťánková – studentka Fotografie na UTB ve Zlíně. Jako každoročně proběhne již sedmý ročník Virtuálního bienále Praha na aktuální celospolečenské téma /více na aug.cz/virtualni-bienale/ a bude se prezentovat tvorba Karla Míška – vedoucího Ateliéru grafického designu 1 na FUD UJEP v Ústí nad Labem a jeho studentů. V rámci pokračování výstav umělců, kteří vedou své galerie v Altánu Klamovka vystaví svůj nový projekt studentky z FAMU v Praze a FaVU VUT v Brně - Klára Břicháčková a Marie Štindlová za svou mobilní Galerii v peněžence.

Svojí činností Altán Klamovka přispívá k zpestření kulturně-výtvarných aktivit v Praze, především na Praze 5. Galerie aktivně spolupracuje s Českým rozhlasem – Radiem Wave konkrétně s redaktorkou Ivanou Veselkovou, s internetovým magazínem ARTALK /artalk.cz/ - s šéfredaktorkou Silvou Šeborovou, s redakcí Grapheion.cz – s odpovědnou redaktorkou Simeonou Hoškovou a TV Metropol, kde jsou pravidelné pozvánky na vernisáže v rámci pořadu City Koktejl. Dále v rámci propagace jsou výstavy prezentovány na jlbjlt.net, artmap.cz a Radiu 1. V rámci výstav zaměřených na grafický design je rozvinuta spolupráce s Asociací užité grafiky /aug.cz/ a s redakcemi Zpráv SBB Brno a Fontem.

Kateřina Měšťánková: Kept memories
Kept memories tvoří jednoduché stylizované portréty v nekonkrétních krajinách, navozujících dojem bezčasí, jiné reality. Prostor, ve kterém čas stojí a do kterého se občas můžeme díky vzpomínkám uchýlit. Soubor vznikl v roce 2010 jako bakalářská práce. Altán Klamovka shledává autorka jako vhodné místo pro jeho vystavení, protože svým intimním prostorem vhodně s osobní tématikou souboru koresponduje. www link:

Jan Lesák
Rámcové téma disertační práce Jana Lesáka je vymezeno přesvědčením, že pro současné umělce je téměř nemožné vyhnout se ve své tvorbě reakci na již existující díla, artefakty, formální struktury nebo ideje.
Altán Klamovka je postaven v Novogotickém stylu. V devatenáctém století dochází ve velké míře k znovuobjevení a mísení archaických slohů, právě tento moment rehabilitace uměleckého stylu autora zajímá a rád bych na něj reagoval.

LPJT Valka
Jadro projektu pro Altán Klamovka spočívá v propojení laického publika s profesionálním. Formální instalace bude spojovat kulturně sociální vizuálně vyjadřovací jazyk obou těchto skupin. Obsahem výstavy se stane práce pracující s čtyřrozměrností, tedy instalace video-vizuální plastiky.

Johana Střížková
Její tvorba převážně vychází z jejích prožitků a pocitů. V minulosti Johana hledala chvění v osobním – niterném a výtvarně - akademickém. Média, kterými se vyjadřuje, ji umožňují používat běžné věci, které nejsou vytvořeny pomocí subjektivního rukopisu.
“Spíše používám prostředky svého denního života, kterým dávám jiný rozměr a pozastavuji je v jiných situacích. Stávají se pro mne snem v běžném dni. Často jsou tyto věci minimální (minimalistické) a často jen vytahuji detail z „běžného“ okamžiku.”

Jana Stanulová: Cokoliv, kdekoliv
Použití lidského těla jako pasivní součásti instalace. Vytvoření fiktivní výstavy, jejíž upoutávka bude vypadat zajímavě, tak aby nalákala návštěvníky, její formální realizace bude ale nepodstatná, nedávající hlubší smysl. Obsahem výstavy bude samotná účast diváka.

Veronika Dolanská
„Tématem mých prací je pokus o důvěrné vyjádření svých pocitů, které považuji za určující indikátory jisté cesty ke svobodě. Způsob zobrazování se zdá být až primitivní, ale je výsledkem snahy zobrazit pocity co nejvěrohodněji. Svět vnímám jako něco primitivního, vztahy se ukazují být založeny na pohnutkách, které člověk ani nechce vidět, jak jsou neušlechtilé, mnohdy je ani vidět nemůže, jak je zahlcen a zaslepen svým podvědomím. Všechny tyto souvislosti s existencí považuji za důležité zdroje inspirace, které se ve výsledku mohou ukázat býti směšnými postavičkami na plátně nebo na papíře.“

Kateřina Olivová
Kateřina Olivová je performerka a video-artistka. Dlouhodobě pracuje s tělesností, feminitou, radostí, sny, láskou, sexualitou, trapností...
S přídechem reflektovaného esencialismu a s humorem sebekriticky používá své báječné velké měkké tělo k vytváření nebezpečných situací, v kterých má návštěvník možnost dozvědět se třeba i něco sám o sobě. Pracuje zároveň s konkrétním prostorem, situací a jejich momentálním nastavením. V performance pro Altán Klamovka tomu nebude jinak.

Karel Míšek: Čáry, máry, fuk
Výstava se bude opírat o médium kresby. Ta je autorem vnímána jako základní komunikační nástroj, současně také jako způsob osobního velmi niterného vyjádření. Vystavený cyklus autorských kreseb bude založen na zkoumání různých poloh způsobu, jak budovat imaginární prostor pomocí kresby.

Natalie Perkof: Emocionéra
Emocionéra je instalací objektů v prostoru galerie. Neogotický altán je pojednán tak, že tvoří zvětšeninu krabice na bonbóny nebo šperkovnici. Vnitřní prostor je rozdělen na devět dílů, prohlubní v nichž jsou umístěny objekty. Instalace navazuje na vnější „sladkou“ dekorativnost fasády. Pro realizaci bude použita černá textilie natažená od kraje do kraje na dřevěné síti vytvářející devět polí. Objekty vlastní vahou vytváří prohlubně – mističky na bonbóny, cennosti...Předpokládaná výška instalace 1m.

Kristína Vašíčková: Neznámý úsek vymezeného záměru
Výstava bude prezentací výstupů doktorandského projektu. Projekt je určitou srovnávací výtvarnou antropologií principu reklamy a archaických modelů. Na praktické rovině samotné realizace se autorka dále soustředí na vnitřní barvu objektu, jeví zájem o vrstvení a kupení.

Anna Hulačová: Velikonoční bojovník
Výstava představí sochu velikonočního bojovníka, který zaplní vnitřní prostor galerie a bude tak pomyslně vítat návštěvníky. Anna Hulačová je nadějnou mladou umělkyní, která vystudovala restaurátorství na střední škole a pak se dále věnovala studiu sochařství na AVU v Praze. Její cit pro tradiční lidové tradice vychází z jejího vnitřního přesvědčení. Vedle toho její práce nesou prvky konceptuálního myšlení, i když je autorka bytostnou sochařkou, často se projevuje i jako performerka.

Klára Břicháčková a Marie Štindlová: Geometrie vztahu
kurátorky Galerie v peněžence v rámci projektu Action Galleries
V návaznosti na předchozí výstavy z projektu umělců-kurátorů v Altánu Klamovka vytvoří autorská dvojce vlastní projekt s názvem Geometrie vztahu, jehož součástí bude křest společné knihy. K. Břicháčková a M. Štindlová provozují mobilní Galerii v peněžence, která zkoumá možnosti galerie-instituce v alternativních podmínkách současné české galerijní scény. Znejistění řádu a smyslu je charakteristickým rysem autorské dvojce, která svou tvorbou balancuje na hraně mystifikace, hry a reality. /více o předchozích výstavách z projektu Action Galleries na

Libor Novotný a Jana Zhořová
kurátoři Kaluže v Ostravě
V rámci projektu Action Galleries se v Altánu Klamovka představí další netradiční nonstop galerie a to galerie Kaluž v Ostravě. Za jejím založením stojí Libor Novotný z Katedry grafiky a kresby na Fakultě umění Ostravské univerzity a Jana Zhořová absolventka Ateliéru malby II na FU OU.

Autorský plakát – aktuální výběr z letních klauzur v Ateliéru grafického designu na FUD UJEP v Ústí nad Labem
Výstava bude průřezem letních klauzur s přihlédnutím na aktuální projekty studentů a mezinárodní spolupráci ateliéru se zahraničními vysokými uměleckými školami.

/z produkčních důvodů se letos Virtuální bienále konat nebude/
mezinárodní projekt grafického designu
Propojení internetu, nových technologií a digitálního výtvarného zpracování do formy autorského plakátu.