výstavní plán 2014

  • výstavní plán 2014
  • výstavní plán 2014
  • výstavní plán 2014
  • výstavní plán 2014

Altán Klamovka v roce 2014 

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 01. do 31. 01. 2014 “

Markéta Jáchimová: Výskyt
Studentka Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na VŠUP v Praze, dříve pod vedením Kurta Gebauera.
vernisáž: 4. 2. 2014 v 18:00, výstava do 2. 3. 2014

Dana Sahánková: Odraz světla, odraz tmy
Absolventka Ateliéru kresby Jitky Svobodové na AVU v Praze.
vernisáž: 4. 3. 2014 v 18:00, výstava do 30. 3. 2014

Markéta Hlinovská: Nikdo neví, co se tady stalo
Absolventka Ateliéru grafiky I Jiřího Lindovského na AVU v Praze.
vernisáž: 1. 4. 2014 v 18:00, výstava do 27. 4. 2014

Pavla Gajdošíková: Zahrádka
Absolventka Ateliéru malířství II Vladimíra Skrepla na AVU v Praze.
vernisáž 29. 4. 2014 v 18:00, výstava do 25. 5. 2014

Miro Hašek: Portrét umělce
Doktorand oboru Vizuální komunikace u Michaely Thelenové na FUD UJEP v Ústí nad Labem.
vernisáž 1. 6. 2014 v 18:00, výstava do 22. 6. 2014

"galerijní prázdniny od 23. 6 do 15. 8. 2014 – možnost zařazení dalších krátkodobých výstavních projektů podle celoročního kurátorského záměru"

Magda Stanová: Travel Guide
Doktorandka v Ateliéru intermediální tvorby II Tomáše Vaňka na AVU v Praze.
vernisáž 19. 8. 2014 v 18:00, výstava do 14. 9. 2014

Petra Herotová: chvíli na Klamovce
Absolventka Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP v Praze.
vernisáž 16. 9. 2014 v 18:00, výstava do 12. 10. 2014

Mira Gáberová. Všetky kvety sveta
Absolventka Ateliéru volné tvorby Daniela Fischera na VŠVU v Bratislavě. V letech 2010-11 vedla výstavní prostor Chladnička ve svém bytě. Zařazeno do projektu Action Galleries.
vernisáž 14. 10. 2014 v 18:00, výstava do 16. 11. 2014

VII. ročník mezinárodního projektu email & graphic design
vernisáž 22. 11. 2014 v 17:00, výstava  do 14. 12. 2014

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 8. do 31. 12. 2014“

Kurátorský záměr:

Výstavní plán na rok 2014 se stane součástí víceletého projektu. Ten je zaměřen na mapování kresby, jako nejpřímějšího výtvarného média, v kontextu tvorby mladých českých umělců, kteří kresbu využívají v rámci svého neokonceptuálního uvažování. Na kresbu je nahlíženo jako na tradiční médium s intimním charakterem, které velmi dobře reflektuje jak osobní, tak obecně aktuální výpovědi svých tvůrců. Z tohoto úhlu pohledu se tedy v Altánu Klamovka představí již etablované umělkyně v oblasti kresby, jakými jsou Petra Herotová a Pavla Gajdošíková. Dále zde dostanou prostor: Dana Sahánková, Markéta Hlinovská a Magda Stanová. Na pomezí neokonceptu s přesahem do videartu pracují Miro Hašek a Mira Gáberová. V Altánu Klamovka však oba představí projekty, které jsou založeny na fenoménu participace ve výtvarném umění. Za site-specific instalace, které se v Altánu Klamovka objevovaly v posledních letech mnohokrát, bude vystavovat sochařka Markéta Jáchimová. V rámci kurátorského záměru zaměřeného na kresbu byla navázána spolupráce s Nikolou Čulíkem, absolventem Ateliéru kresby na AVU, a to v přímé souvislosti s projektem Action Galleries, který se soustředí na fenomén umělců-kurátorů /více na actiongalleries.info/. Dále proběhne již osmý ročník mezinárodního projektu email & graphic design – virtuální bienále, který propojuje fenomén autorského plakátu s internetovou sítí.

Markéta Jáchimová

“Projekt do Altánu Klamovka bych chtěla koncipovat ve smyšlené podobě. Ráda bych jej pojala v pohádkovém duchu. Předpokládaná slova: imaginace, duchovno, dramatično, záhada, emoce… V Projektu bych tak podtrhla přirozenou podobu altán s ohledem na jeho okolí a čas. Koncept nebude v zásadě přímý, konkrétní, bude především o hrě, manipulaci s divákem. S tím, čemu všemu je vlastně schopen uvěřit dle vlastního svědomí.”

Dana Sahánková
Absolventka Ateliéru kresby Jitky Svobodové na AVU v Praze. Výstavní projekt v galerii Altán Klamovka představí kresby v instalaci vytvořené přímo pro prostor galerie. Tušové kresby tvořené na plátně oscilují mezi figurativností a abstrakcí. Snové výjevy zvířat a segmentů zařízených pokojů se mohou proměňovat divákovi v abstraktní kompozice srstnatých ploch. Obrazy rodiny, domova, míst našeho útočiště se mísí s prostorem nadosobním, v čase, který není pouhou přítomností, s prostorem prosvíceným hvězdami. Předměty a zvířata, s nimiž se denně potkáváme, se zhmotňují jen tam, kde jsou porostlé srstí. Černá struktura kožešiny je tvoří hmatatelnými, současně ale často popírá jejich podstatu. V instalaci pro galerii Altán Klamovka tyto chuchvalce srsti překračují prostor jim vyhraněný, formát plátna, a obrůstají i prostor samotného Altánu.

Markéta Hlinovská
„Pro Altán Klamovka připravím instalaci ze své nejaktuálnější práce. Tvorba se v poslední době přesunula z roviny obecné do roviny osobní, přesto zůstává kódována a skryta do předmětů, nesoucích symbolický význam, místo konkrétních postav se objevují personifikovaná zvířata. Má práce řeší téma soužití a samoty, budování nových příbytků za okolností opouštění příbytků starých a vzájemné prolínání těchto dvou veličin. Vzhledem k tomu, že „materiál“ pro výstavu právě vzniká, nemohu přesně určit, zda půjde o klasické pověšení výstavy, či instalaci „site specific“. Každopádně Altán Klamovka mé přemýšlení o uspořádání celku výrazně ovlivní.“

Pavla Gajdošíková
“Během předchozích projektů mě přitahovala práce s architektonickým prostorem, tematizace interiéru a exteriéru. Architekturu a také můj intimní prostor jsem používala jako uzlový bod, inspiraci a východisko pro své kresby. V průběhu práce jsem se tímto tématem zabývala mnoha způsoby, od volného užití prostoru domova jako námětu pro zobrazení, po zkoumání a definování městského prostoru, v kterém se pohybuji. Prostor na jednu stranu vnímáme jako cosi vnějšího a existujícího objektivně mimo nás, na straně druhé však vnímání prostoru zásadně souvisí i s naším vnitřním subjektivním prožíváním. V kresbách, které se chystám vytvořit speciálně pro Altán Klamovka, se chystám pokračovat v tomto průzkumu a vytvořit tak sérii, která bude pracovat s prostorem a okolím tohoto zajímavého architektonického objektu.”

Miro Hašek
Doktorand oboru Vizuální komunikace u Michaely Thelenové na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Absolvent Ateliéru Digitální média na FUD UJEP a Katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem. Miro Hašek je znám svojí videoartovou tvorbou, která má již určitý rukopis založený na vizuální a postprodukční bohatosti. Aktéři jeho videí většinou demonstrují běžné úkony, které pocházejí z každodenního života, avšak obsah díla je mnohdy umocněn určitou snahou řešit skrze tuto snadně čitelnou výtvarnou formu i hlubší, niternější až existencionální obsah. Pro Altán Klamovka připraví Miro Hašek speciální projekt, kdy zapojí male děti z mateřských škol do své tvorby. Jeho výstavní projekt tak bude řešit otázku autorství ve vztahu umělec-díloaktivní divák-spolutvůrce a v neposlední řadě pasivní divák–návštěvník galerie.

Magda Stanová
Doktorandka v Ateliéru intermediální tvorby II Tomáše Vaňka na AVU v Praze. Slovenská umělkyně, která se dlouhodobě zabývá grafy, mapami či algoritmy z vědeckého odvětví v přesahu do výtvarného umění, které je svobodnou půdou pro překračování a objevování nových kontextů těchto standardizovaných postupů, které nevědomě či vědomě ovlivňují naše stereotypy chování. Pro Altán Klamovka připraví výstavní projekt navazující na tuto její tvůrčí činnost.

Petra Herotová
Absolventka Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP v Praze. Hlavním médiem, který používá Petra Herotová, je kresba. Považuje ji za svébytné médium, které může fungovat nejen na papíře, ale i v rámci galerijní instalace, na stěně, jako nosný prvek objektu, nebo ve videu. V tvorbě Herotové figuruje velmi málo samostatných artefaktů, neboť nejčastěji pracuje v sériích. Zpracovávaným předmětem jsou autobiografická témata, která posunuje na obecnější úroveň, žité příběhy, přičemž ji zajímá konfrontace běžné všední reality s uměleckým provozem. Projekt pro Altán Klamovka – Výstava s vůní. Projekt bude propojením dvou momentů z autorčiny tvorby: problému kopie vs. originál, který poprvé otevřela v rámci své diplomové práce Spinning v roce 2007 a plně se k němu vrátila v rámci své výstavy Něco tady nehraje v Domě umění v Českých Budějovicích roce 2012. Druhým momentem je kresba kávou, kterou použila na svém rezidenčním pobytu v San Giovanni Valdarno v roce 2011 (v rámci projektu The Perspektive of a Blind Eye, společně s Evou Jiřičkou, Tomášem Džadoňem, kurátorka Markéta Stará). Autorka vytvoří instalaci na podlaze v podobě hromady tvořené drobnými kresbičkami nakreslenými kávou. Na každém papírku bude nakresleno identické kávové zrno, které však bude očíslováno a podepsáno, což bude poukazovat na originalitu každé kresby. Počet zrn-kreseb bude dán počtem káv vypitých autorkou během jednoho roku. Instalace bude k rozebrání. V rámci vernisáže bude autorka podávat hostům kávu.

Mira Gáberová
Absolventka Ateliéru volné tvorby Daniela Fischera na VŠVU v Bratislavě. V letech 2010-11 vedla výstavní prostor Chladnička ve svém bytě. Zařazeno do projektu Action Galleries. /http://www.actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=26/.
Slovenská umělkyně, která se intermediálně pohybuje mezi videoartem, performancí, instalací, fotografií a kresbou. Laureátka Ceny Oskara Čepana za rok 2012. Její tvorba je vědomě či nevědomě naložena na transformaci osobních zážitků do výtvarné formy. V poslední době se intenzivně zabývá participací v umění. Toto téma bude i v Altánu Klamovka.

VIII. ročník mezinárodního projektu email & graphic design

Propojení internetu, nových technologií a digitálního výtvarného zpracování zadaného tématu, tak by se dala charakterizovat pravidelná virtuální mezinárodní přehlídka výtvarnéhoumění a designu.