Výstavní plán 2015

  • Výstavní plán 2015
  • Výstavní plán 2015
  • Výstavní plán 2015
  • Výstavní plán 2015
  • Výstavní plán 2015

Altán Klamovka v roce 2015 

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 01. do 31. 01. 2015 “

Juliana Höschlová: Úlisnost
Absolventka Ateliéru malířství II Vladimíra Skrepla.
vernisáž: 3. 2. 2015 v 18:00, výstava do 1. 3. 2015

Jan Pfeiffer: Pohyb železa
Absolvent AVU v Praze.
vernisaz výjimečně v sobotu 7. 3. 2015 v 16:00, výstava do 29. 3. 2015

Petr Dub: Asociativní utkání
Absolvent magisterského i doktorandského programu na FaVU VUT v Brně.
vernisaž: 31. 3. 2015 v 18:00, výstava do 26. 4. 2015

Conrad Armstrong: Cathartic Array
Absolvent VSUP v Praze.
vernisaž:28. 4. 2015 v 18:00, výstava do 24. 5. 2015

Matěj Smetana: Říp
Absolvent FaVU VUT v Brně a nyní doktorand na AVU v Praze a odborný asistent na Katedře intermédií a multimédií na VŠVU v Bratislavě.
vernisáž 26. 5. 2015 v 18:00, výstava do 21. 6. 2015

Lucie Nováčková: NENAMALUJEŠ, CO JSI NENAŠLA/move the place
Absolventka malby na FaVU VUT v Brně.
vernisáž 23. 6. 2015 v 18:00, výstava  do 5. 7. 2015

galerijní prázdniny od 6. 7 do 16. 8. 2015 – možnost zařazení dalších krátkodobých výstavních projektů podle celoročního kurátorského záměru

Videokemp. Jednodenní přehlídka videoartu. V pátek 31. 7. 2015 13-22hod.

Edita Pattová: Změna účelu vozidla
Absolventka malby na FaVU VUT v Brně.
vernisáž 18. 8. 2015 v 18:00, výstava do 20. 9. 2015

Huy Pham Quang, Tereza Tvrdíková, Dominika Všední: Vytvořme písmo!
Grafický design – studenti Vizuální komunikace FUD UJEP v Ústí nad Labem.
vernisáž 22. 9. 2015 v 18:00, výstava do 18. 10. 2015

Časopis Pižmo - Sam 83
křest aktuálního čísla a vernisáž 23. 10. 2015 v 18:00, výstava do 15. 11. 2015

VIII. ročník mezinárodního projektu email & graphic design v rámci projektu www.aug.cz/virtualni-bienale
vernisáž 17. 11. 2015 v 18:00, výstava potrvá do 13. 12. 2015

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 1. do 31. 12. 2015“

Kurátorský záměr:
Kurátorka galerie Lenka Sýkorová.

Výstavní plán na rok 2015 naváže na víceletý projekt, který mapuje kresbu, jako nejpřímější výtvarné médium, v kontextu české scény v letech 2000-2015. V roce 2014 proběhla v Altánu Klamovka série výstav na tuto tématiku a také se uskutečnila velká skupinová výstava s názvem Nulla dies sine linea v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. V roce 2015 jsou v plánu další výstavy v Altánu Klamovka spolu s vydáním monografie, která dokončí tento projekt. Na kresbu je nahlíženo jako na tradiční médium s intimním charakterem, které velmi dobře reflektuje jak osobní, tak obecně aktuální výpovědi svých tvůrců. V Altánu Klamovka se tak v roce 2015 představí Juliana Höschlová, absolventka AVU v Praze, Conrad Armstrong, absolvent VŠUP v Praze, Jan Pfeiffer, absolvent AVU v Paze a nyní pedagog na PeF UK v Praze, Petr Dub, absolvent FaVu VUT v Brně, Matěj Smetana, absolvent FaVU VUT v Brně a doktorandského studia na AVU v Praze a odborný asistent na VŠVU v Bratislavě. Program galerie přestaví také dvě malířky Lucii Nováčkovou a Editu Pattovou, obě absolventky z FaVU VUT v Brně. Dále bude zařazena výstava grafického designu a proběhne již osmý ročník mezinárodního projektu email & graphic design – virtuální bienále, který propojuje fenomén autorského plakátu s internetovou sítí.

Juliana Höschlová

Absolventka Ateliéru malířství II Vladimíra Skrepla. Juliana Höschlová s videem Holka z cirkusu vyhrála Cenu NG 333 v roce 2010. V poslední době se autora věnuje tradičnějším výtvarným médiím – především kresebné tvorbě a ilustraci. To třeba prezentovala v rámci projektu Page Five na výstavě Where is Jesus? Pro Altán Klamovka připraví projekt,který bude založen na kresbě.

Jan Pfeiffer

Absolvent AVU v Praze. Jan Pfeiffer zkoumá prostor a především pak vztah člověka k prostoru. Jeho vyjadřovacími prostředky jsou kresba, animace, objekt, instalace, video. V Altánu Klamovka přestaví svůj aktuální projekt, který vznikne přímo v reakci na galerijní prostor.

Petr Dub

Absolvent magisterského i doktorandského programu na FaVU VVUT v Brně. Petr Dub je na české scéně znám svým zkoumáním malířského prostoru. Tento průzkum mnohdy překračuje do postkonceptuální polohy a pracuje s povahou procesuálních charakteru použitých materiálů v kontrastu s výtvarnou formou. Pro Altán Klamovka Petr Dub připraví site-specific projekt.

Conrad Armstrong

Absolvent Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP v Praze. Americký umělec žijící v Praze Conrad Armstrong byl v roce 2010 finalistou Ceny kritiků za mladou malbu. Jeho tvorba je intermediání, pracuje jak s malbou, kresbou, objektem, instalací a performancí. V Altánu Klamovka se přestaví buď animací či kresebným projektem.

Matěj Smetana

Absolvent FaVU VUT v Brně a doktorandského studia na AVU v Praze je odborným asistentem na Katedře intermédií a multimédií na VŠVU v Bratislavě. Tvoří zejména animace a instalace. Obsah jeho díla směřuje k postkonceptuálnímu myšlení a objevuje se zde i nádech institucionální kriticky. Kupř. pro výstavu Nulla dies sine linea v GEF v Ústí nad Labem Matěj Smetana vytvořil 30 m dlouhou kresby na téma zánik Louvru. Statická animace složená ze třiceti fází neumožňovala v tenké kresbě uchopit dílo v celku, to bylo možné sledovat je jen zblízka – tedy fragmentálně. Podobný projekt možná vznikne přímo na míru galerii Altánu Klamovka.

Lucie Nováčková

Absolventka malby na FaVU VUT v Brně. Je méně známou autorkou na české scéně. Ve své tvorbě se mino malbu věnuje také textilním technikám a scénografii. Její tvorba mnohdy vychází z předloh fotografií. Nováčkovou zajímá samotný proces vzniku díla a tak často hledá vhodné výrazové prostředky v procesu malby.

Edita Pattová

Absolventka malby na FaVU VUT v Brně. Malířská poloha Edity Pattové vychází z jejího subjektivního pohledu vnímání světa. Autorka vychází z fotografií či filmových projekcí. Vytváří dynamicky barevný malířský časoprostor, který mnohdy zaměňuje realitu za fikci a naopak. V Altánu Klamovka vystaví aktuální malířský cyklus.

Časopis Pižmo

Nezávislý časopis pro posílení kulturní rozmanitosti. S láškou a nenávistí bráníme skutečné svobody.

Grafický design – studenti Vizuální komunikace FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Aktuální projekt, který vznikne na akademické půdě Katedry Vizuální komunikace v průběhu příštího akademického roku 2014/2015.

VIII. ročník mezinárodního projektu email & graphic design

Propojení internetu, nových technologií a digitálního výtvarného zpracování zadaného tématu, tak by se dala charakterizovat pravidelná virtuální mezinárodní přehlídka výtvarného umění a designu.