Výstavní plán 2016

  • Výstavní plán 2016
  • Výstavní plán 2016
  • Výstavní plán 2016
  • Výstavní plán 2016

Altán Klamovka v roce 2016 VÝSTAVNÍ PLÁN

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 01. do 31. 01. 2016 “

Karel Míšek
Katedra vizuální komunikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
vernisáž: 2. 2. 2016 v 18:00, výstava do 27. 2. 2016

Viktor Valášek
Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II Vladimíra Skrepla, Škola malířských technik Zdeňka Berana a Škola grafiky Jiřího Lindovského).
vernisáž: 1. 3. 2016 v 18:00, výstava do 23. 3. 2016

Anna Ročňová a Jan Boháč
Anna Ročňová studuje a Jan Boháč je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér sochařství Dominika Langa a Edit Jeřábkové).
vernisáž 29. 3. 2016 v 18:00, výstava do 13. 4. 2016

Šárka Koudelová
Studuje na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliéry grafiky II Vladimíra Kokolii, Ateliér kresby Jiřího Petrboka, Ateliér malířství II Vladimíra Skrepla).
vernisáž 19. 4. 2016 v 18:00, výstava do 21 5. 2016

Martin Lukáč
Absolvent bakalářského studia na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér současného obrazu Adama Szentpéteryho). Nyní studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér malby Jiřího Černického).
vernisáž 24. 5. 2016 v 18:00, výstava do 15. 6. 2016

Eduardo Barrera
vernisáž 23. 6. 2016 v 18:00, výstava do 6. 7. 2016

galerijní prázdniny od 18. 6 do 22. 8. 2016 – možnost zařazení dalších krátkodobých výstavních projektů podle celoročního kurátorského záměru

Ateliér KIN – Marie Vránová
V rámci projektu actiongalleries.info. Marie Vránová absolventka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (Ateliér malířství Martina Mainera).
vernisáž 23. 8. 2016 v 18:00, výstava do 17. 9. 2016

Galerie Bunkr v Mostě a In Vitro v Ústí nad Labem
V rámci projektu actiongalleries.info. Štefan Pecko (Bunkr), Markéta Souhradová, Pavel Matoušek a Jana Stejskalová (In Vitro) studenti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
vernisáž 20. 9. 2016 v 18:00, výstava do 15. 10. 2016

Viktorie Valocká
Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II Vladimíra Skrepla).
vernisáž 18. 10. 2016 v 18:00, výstava do 12. 11. 2016

IX. ročník mezinárodního projektu email & graphic design v rámci projektu www.aug.cz/virtualni-bienale
vernisáž 15. 11. 2016 v 18:00, výstava do 10. 12. 2016

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 12. do 31. 12. 2016“

Kurátorský záměr:

Výstavní plán v roce 2016 představí malíře Viktora Valáška, absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, který ve své tvorbě zkoumá možnosti současné malby a kresby, dále dvojici Annu Ročňovou a Jana Boháče, studentky a absolventa Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Ateliéru sochařství, kteří jsou nadějnými začínajícími umělci tvořící intermediálně se zájmem o objekt a experimentální kresbu, na ně naváže výstava Šárky Koudelové, která studuje na Akademii výtvarných umění v Praze a vedla prostor pro podporu umění na papíře - galerii k.art.on v Praze. Její výstavní projekt pro Altán Klamovka bude zkoumat zázračný moment, kdy obraz ve svém kresebném i malířském základu vytváří dokonalou vizuální situaci působící stejně jak na autorovu, tak i divákovu percepci. Dále se představí Martin Lukáč z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který bude vycházet z historie Altánu Klamovka tedy kulturní památky ve veřejném prostoru, kterou převede do funkčního současného umění. V rámci sledování galerií vedených umělci bude představena Eva Pejchalová z Ateliéru KIN, která dlouhodobě rozvíjejí projekt založený na médiu kresby a symbolice továrny Koh-i-noor kupř. háčku a očka. A umělci-kurátoři Štefan Pecko, Markéta Souhradová, Pavel Matoušek a Jana Stejskalová z nezávislých galerií ze severu Čech - Bunkr v Mostě a In Vitro v Ústí nad Labem, kteří studují na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem spolupráce bude propojení kurátorského a výtvarného přístupu obou galerií. Pak bude zařazena výstava Viktorie Valocké absolventky Akademie výtvarných umění v Praze v Ateliéru malby Vladimíra Skrepla. Dále bude prezentována výstava současného grafického designu z Katedry vizuální komunikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a proběhne již devátý ročník mezinárodního projektu email & graphic design – virtuální bienále, který propojuje fenomén autorského plakátu s internetovou sítí.

Grafický design – Katedra vizuální komunikace FUD UJEP v Ústí nad Labem.
Aktuální projekt vedoucího Katedry vizuální komunikace Karla Míška.

Viktor Valášek
Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliéry Malířská škola Vladimíra Skrepla, Škola malířských technik Zdeňka Berana a Škola grafiky Jiřího Lindovského). Viktor Valášek ve své tvorbě pracuje s tradičními médii malby a kresby v kontextu sociálně-politických témat. Autor se dlouhodobě zabývá malbou dominant krajiny tedy výrazných hor, které se mnohdy stávají ideologickými symboly měnící se podle politické situace. V kompozicích autor využívá greenscreenu (zeleného pozadí). V projektu pro Altán Klamovka bude reflektovat jeho výstavní historii zaměřenou na kresbu. Autor oslovil předchozí vystavující, aby mu věnovali svou kresbu, kterou v rámci apropriace v umění využije, dokreslí a tzv. recykluje v nové dílo. Autorský vklad zne není jen ve vyjednávání s umělci o jejich díle, ale především pak o následné postprodukci.

Anna Ročňová a Jan Boháč
Anna Ročňová je studentkou a Jan Boháč absolventem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové). Umělecký záměr pro Altán Klamovka bude vycházet ze specifičnosti galerie a média kresby. Anna Řočňová zde rozvine jeden z experimentů prostorových kreseb založených na práci s nití a tuší. Jan Boháč na práci s reliéfem, jehož nezbytností je také kresba. Můžeme tedy očekávat, že se v malém prostoru galerie může zjevit těžkopádná sádrová deska s reliéfem. Právě hledání tématu pro reliéf bude problémem, k jehož řešení by měl přispět sám prostor a kontext místa a galerie.

Šárka Koudelová
Studuje na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliéry Grafiky II Vladimíra Kokolii, Kresby Jiřího Petrboka, Malby II Vladimíra Skrepla). V současné době je na stáži na Akademii výtvarných umění ve Vídni (Ateliér abstraktní malby Erwina Bohatscha). Také vedla prostor pro podporu umění na papíře - galerii k.art.on v Praze. Šárka Koudelová ve své tvorbě, která vychází z malby, koláže, objektu a kresby, pracuje s předvídáním očekávání diváka výtvarného díla. Toto očekávání snoubí s uměleckou invencí, která se od divákova očekávání může radikálně lišit. Bude tomu i v Altánu Klamovka, kdy se pokusí poodhalit moment stvoření díla, kdy po autorčině selekci vznikají úspěšné kompoziční prvky. Neustálý pohyb nepoužitých vizualizací však bude stále přítomen.

Martin Lukáč
Absolvent bakalářského studia na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér současného obrazu Adama Szentpéteryho). Nyní studuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (Ateliér malby Jiřího Černického). V současné době je na stáži na Akademii výtvarných umění v Lipsku. Jeho tvorba vychází z reflexe avantgardních předobrazů s příměsí současných trendů a hojného užívání intermediálních možností – od malby, koláže, kresby, objektu, akce po instalaci. V Altánu Klamovka bude reflektovat jeho specifičnost kulturní památky v parku, kterou přetaví do funkčního současného umění. Krása altánu se tak promění v logo současného rázu – kulis, které vyzdvihnou možnosti památky jako atrakce.

Ateliér KIN – Eva Pejchalová
V rámci projektu actiongalleries.info. Eva Pejchalová absolventka Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (Ateliér malby Stanislava Diviše, Jiřího Černického. V současnosti doktorandské studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem). Marie Vránová absolventka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (Ateliér malířství Martina Mainera). V Altánu Klamovka se představí jen Eva Pejchalová, protože Ateliér KIN se mezitím rozpadl. Autorka bude reflektovat unikátní komunikační prostor Ateliér KIN, který byl v provozu v letech 2013-2015 v pražských Vršovicích v továrně Koh-i-nor. Projekt bude založen na umělecké spolupráci a bude reagovat na výstavní prostor Altánu Klamovka.

Galerie Bunkr v Mostě a In Vitro v Ústí nad Labem
V rámci projektu actiongalleries.info. Štefan Pecko (Bunkr), Markéta Souhradová, Pavel Matoušek a Jana Stejskalová (In Vitro) studenti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Galerie Bunkr je nezisková a neinstitucionální galerie v Mostě, která jako jediná zde prezentuje současné umění. Vedou jí umělci Štefan Pecko, David Madar a Zuzana Venclová. Galerie In Vitro je nonstop galerii nedaleko kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která doplňuje zdejší uměleckou scénu. Vzájemná vzdálenost a neprovázanost mezi jednotlivými galeriemi, která se odráží na jejich návštěvnících i vystavujících, je jedním z nejzajímavějších momentů tohoto projektu. Dojde tak k vzájemné výměně názorů, která bude prezentována v podobě jednotlivých uměleckých děl a uchopení celé výstavy.

Viktorie Valocká
Studuje na AVU v Praze (Ateliér Malířská škola Vladimíra Skrepla). Viktorie Valocká je zajímavou začínající umělkyní pracující v mediích malby, koláže a kresby. Do prostoru Altánu Klamovka bude instalovat malby na prostěradlech, kde bude reflektovat historickou ztrátu klasického rámu, který teprve z obrazu dělá obraz. Zdůrazní tak obraz jako plachtu, kde znak, gesto a barva dráždí divákovy smysly stejně tak jako samotný materiál, na kterém je malba provedena.

IX. ročník mezinárodního projektu email & graphic design
Propojení internetu, nových technologií a digitálního výtvarného zpracování zadaného tématu, tak by se dala charakterizovat pravidelná virtuální mezinárodní přehlídka výtvarného umění a designu.