Výstavní plán 2017

  • Výstavní plán 2017
  • Výstavní plán 2017
  • Výstavní plán 2017
  • Výstavní plán 2017
  • Výstavní plán 2017
  • Výstavní plán 2017

Altán Klamovka v roce 2019

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 01. do 28. 01. 2017 “

Ondřej Basjuk
Absolvent Ateliéru grafika II prof. Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze.
vernisáž: 31. 1. 2017 v 18:00, výstava do 26. 2. 2017

Jan C. Löbl
Absolvent Ateliéru textilní tvorba na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde je v současné době na doktorandském studiu na oboru Vizuální Komunikace u školitelky doc. Zdeny Kolečkové.
vernisáž: 28. 2. 2017 v 18:00, výstava do 26. 3. 2017

Kateřina Dobroslava Drahošová
Absolventka Ateliéru malby na Fakultě umění Ostravské univerzity.
vernisáž: 28. 3. 2017 v 18:00, výstava do 23. 4. 2017

David Böhm & Jiří Franta
Absolventi Ateliéru malířství Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy na Akademii výtvarných umění v Praze. Autorská dvojce s dlouholetým zájmem o médium kresby.
Jednodenní akce 25. 4. 2017

Juraj Gábor
Absolvent Ateliéru prostorových komunikací + Antona Čierneho na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.
vernisáž 2. 5. 2017 v 18:00, výstava do 28. 5. 2017

Jana Bernartová
Absolventka Ateliéru vizuální komunikace – digitální média Stanislava Zippeho na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, také absolventka Ateliéru intermedia Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Absolventka doktorandských studií v Ateliéru Supermédia Federica Díaze na UMPRUM v Praze.
vernisáž 6. 6. 2017 v 18:00, výstava do 17. 6. 2017

Veronika Přikrylová
Absolventka bakalářského studia na FaVU VUT v Brně – Ateliéry sochařství 2 Jana Ambrůze a environmentu (Vladimír Metra, Marian Palla). Nyní studuje magisterské studium na UMPRUM v Praze v Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové.
vernisáž 19. 6. 2017 v 18:00, výstava do 28. 6. 2017

"galerijní prázdniny od 1. 7 do 27. 8. 2017"

Andrea Lédlová
Studentka Ateliéru kresby Jiřího Petrboka na Akademii výtvarných umění v Praze.
vernisáž 29. 8. 2017 v 18:00, výstava do 23. 9. 2017

Slavomíra Ondrušová
Spolu-kurátor: Milan Vagač
Absolventka Ateliéru s_m_I_XL Kov a šperk prof. Karola Weisslechnera na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde je nyní na doktorandském studiu. Je spoluzakladatelka Časopisu X.
vernisáž 26. 9. 2017 v 18:00, výstava do 14. 10. 2017

Artur Magrot a Alessandra Svátek
V rámci projektu actiongalleries.info. Představení projektu Ukradená galerie. http://ukradenagalerie.cz/
vernisáž 17. 10. 2017 v 18:00, výstava do 8. 11. 2017

Vojtěch Skácel
V rámci projektu actiongalleries.info. Představení Galerie Garáž v Zlíně. http://galeriegaraz.cz/
vernisáž 14. 11. 2017 v 18:00, výstava do 25. 11. 2017

Virtual Biennale Selection 2007-2017
v rámci projektu www.aug.cz/virtualni-bienale
vernisáž 28. 11. 2017 v 18:00, výstava do 16. 12. 2017

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 17. do 31. 12. 2017“

Kurátorský záměr:

Výstavní plán v roce 2017 s důrazem na médium kresby představí intermediálního umělce Ondřeje Basjuka, absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, který bude reflektovat historii Altánu Klamovka, dále zde bude prezentován doktorandský projekt Jana C. Löbla z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměřením na již zašlý textilní fenomén Krušnohoří. Poté zde vystaví své kresby Kateřina Dobroslava Drahošová, absolventka Ateliéru malby na Fakultě umění Ostravské univerzity. V rámci jednodenní akce do výstavní činnosti vstoupí etablovaná autorská dvojice David Böhm & Jiří Franta, kteří opět budou zkoumat limity média kresby. Slovenský autor Juraj Gábor, absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, pak bude altán v rámci termínu výstavy obývat a ve svém dočasném ateliéru vytvářet prostorovou kresbu. Jana Bernartová, absolventka doktorandského studia na UMPRUM v Praze, zas bude zkoumat prostřednictví vyprázdněného obsahu formu kresby skrze univerzální kancelářskou modrou. Před prázdninami vystaví svou diplomovou práci Veronika Přikrylová, studentka pražské UMPRUM v Ateliéru sochařství. Na podzim představí soubory kreseb umělkyně Andrea Lédlová, studentka Ateliéru kresby na Akademii výtvarných umění v Praze. Poté Slavomíra Ondrušová v kurátorské spolupráci s Milanem Vagačem, kteří jsou zakladateli Časopisu X soustředícího se na současnou kresbu v středoevropském kontextu, vystaví svou aktuální tvorbu pracující s trojdimenzionální kresbou. Ke konci roku pak dostanou prostor Ukradená galerie a Galerie Garáž v rámci projektu actiongalleries.info. Na konci výstavní sezóny proběhne rekapitulace ročníků 2007-2017 - mezinárodního projektu email & graphic design – virtuální bienále, který propojuje fenomén autorského plakátu s internetovou sítí.

Ondřej Basjuk

Absolvent Ateliéru grafika II prof. Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze. Tvorba Ondřeje Basjuka se pohybuje přes kresbu, malbu až po objekt a instalaci. Jeho rukopis se odkazuje k archivnímu obratu a inspiraci orientem. Je to známý romantik a vášnivý sběratel. Výstava vznikne přímo v reakci na historii Altánu Klamovka jako sídla Clam-Galassů. Ondřej Basjuk bude reflektovat nepřítomnost nástropní fresky anděla. Jeho výstava se pokusí navrátit fenomén zašlé historie. Dominantou se tak stane objekt, který bude s myšlenkou na původní fresku pracovat i přes to, že nebude na první pohled patrno, že jde o tuto interpretaci.

Jan C. Löbl

Absolvent Ateliéru textilní tvorba na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde je v současné době na doktorandském studiu na oboru Vizuální Komunikace u školitelky doc. Zdeny Kolečkové. V Altánu Klamovka představí svůj doktorandský projekt L O O K I N G, který vychází z textilního a oděvního fenoménu Krušnohoří. Ten byl historickými skutečnostmi definitivně zdevastován. Jan C. Löbl propojil deset regionálních muzeí, ve kterých hledá se svými kolegy textilní knihy a hmotné pozůstatky na textilní průmysl. Získaný materiál digitalizuje a přetváří do výrobního projektu Löblhof - Design ze Severu. Autor tak hledá vlastní identitu kraje a vytváří autorské raporty, rastry a digitální plošné tisky, které se stanou materiálem pro fashion kolekci, která bude vyústěním celého projektu.

Kateřina Dobroslava Drahošová

Absolventka Ateliéru malba Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. V Altánu Klamovka představí sérii kreseb, které jsou intimními záznamy každodenních událostí. Její tvorba je citlivým záznamem emocí a těžkostí lehkosti bytí. Autorka byla svoji magisterskou prací ve finále v rámci Ceny Startpoint 2014.

David Böhm & Jiří Franta

Absolventi Ateliéru malířství Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy na Akademii výtvarných umění v Praze. Autorská dvojice David Böhm a Jiří Franta se dlouhodobě zabývá zkoumáním možností média kresby. Jejich tvorba je založena na experimentu a hledání různých možných přesahů kresby, kterou autoři vnímají v intencích studijního nástroje, každodenního pomocníka, ale také jako plnohodnotnou součást své tvorby. Neustálé překračování zaběhnutých kreslířských forem je také nahlodáváno stíráním hranic autorství. Jejich kresby často vznikají pomocí inscenovaného nebo samovolného pohybu, přičemž právě on zde hraje významnou roli. Kresba je zde chápána jako stopa pohybu či záznamu určitého procesu. V Altánu Klamovka v rámci jednodenní akce budou v tomto duchu pokračovat.

Juraj Gábor

Absolvent Ateliéru prostorových komunikací + Antona Čierneho na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Juraj Gábor se pokusí naplnit dvě specifika, které mu galerie Altán Klamovka nabízí. V první naměří prostor galerie a v axonometrii je překreslí na technický výkres. Bude to jakýsi iniciační rituál, kdy si detailně prostuduje rámec svého tvůrčího gesta v procesu trvání výstavy. V druhém kroku vstoupí do malé „nepopsané“ bílé místnosti a vytvoří si zde detašované pracoviště – dočasný ateliér pro denní tvoření. Přenese si sem pantograf a bude na něm vytvářet trojdimenzionální kresbu. Juraj Gábor, jako výtvarník se stane obyvatelem altánu a parku Klamovka.

Jana Bernartová

Absolventka Ateliéru vizuální komunikace – digitální média Stanislava Zippeho na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, také absolventka Ateliéru intermedia Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Absolventka doktorandských studií v Ateliéru Supermédia Federica Díaze na UMPRUM v Praze. Plánovaný výstavní projekt Tekuté krystaly modré je založen na R0G0B255, která je globální, standardizovaná – přesto není vždycky stejná. Rozdíly jsou způsobeny typem různých „nosičů“, ale i mírou jejich opotřebování, nebo technickými vadami. Stejně tak je naše vnímání barvy ovlivňováno i percepčním rámcem (světlo nebo tma, apod.). Jediným zdrojem emocí bude na výstavě barva sama. Maximálně redukovaným „obsahem“ se zviditelní to, co běžně nevnímáme, ale co může nést nespočet osobních konotací – tedy jednotlivé příklady technického, zobrazovacího aparátu. Samotná barva se vší svou symbolikou a historií, nakonec není vlastně tolik důležitá, zajímavější totiž je, jak nebo proč vzniká.

Veronika Přikrylová

Absolventka bakalářského studia na FaVU VUT v Brně – Ateliéry sochařství 2 Jana Ambrůze a environmentu (Vladimír Metra, Marian Palla). Nyní studuje magisterské studium na UMPRUM v Praze v Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové. V Altánu Klamovka představí svou diplomovou práci. Socha B si klade otázku po esenci sochy. Ačkoli je dominantním výrazem současné sochařské produkce nefigurativní poloha, v obecném povědomí zůstává zakotvena figurální socha jako výchozí východisko prostorového uměleckého díla. Lidská postava byla v umělecké tradici nositelelm významů, které měly být sdělovány lidskému diváku a proto byly oděny do antromorfní formy. V současném uvažování je však antropocentrická poloha opouštěna - a co v takovém případě zbyde? A jak vypadá dialog, z něhož je odstraněna figurativnost a zůstavájí jen atributy?

Andrea Lédlová

Studentka Ateliéru kresby Jiřího Petrboka na Akademii výtvarných umění v Praze. Na stáži byla v Ateliéru sochy 1 u Lukáše Rittsteina. Výsledný projekt pro Altán Klamovka bude vycházet z média kresby kupř. z autorčiných velkoformátových kreseb Cesta nikam nebo Setkání u brány.

Slavomíra Ondrušová

Absolventka Ateliéru s_m_I_XL Kov a šperk prof. Karola Weisslechnera na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde je nyní na doktorandském studiu. Je spoluzakladatelka Časopisu X. Spolu-kurátor: Milan Vagač
Zadefinovať médium, alebo umeleckú orientáciu Slavomíri Ondrušovej je úloha s nejednoznačným výsledkom. Ondrušová sa od tradičnej podoby šperku prepracovala ku konceptuálnym, stále však subtílne ladeným operáciám. Vo svojej tvorbe komplexne prepája rôzne prístupy zahŕňajúce kresbu, objekt, šperk, či text. Charakteristickou pre jej prácu je určitá neidentifikovateľnosť, nejednoznačnosť a nedokončenosť, s ktorou autorka narába zámerne. Jednotlivé médiá sa navzájom prelínajú v organicky pôsobiacich spojeniach. Autorkinou doménou je skúmanie procesu “zhmotnenia” myšlienky do vnímateľnej podoby. Ondrušová pozoruje limity takéhoto procesu ktorý nevyhnutne vedie k stratám. Aj preto si vyberá médiá, ktoré sú svojou subtílnosťou najbližšie pôvodným ideám, tými sú kresba a text. Kresba však nezostáva na papieri a prerastá do priestorových konštrukcií. Text sa mení na haptickú textúru a štruktúru tvoriacu povrchy objektov. Balansovanie medzi jednotlivými médiami je natoľko subtílne, že je zbytočné ich vymedzovať či určovať. Jednotlivé artefakty dokumentujú procesy transformovania ideí do vnímateľnej podoby, vypovedajú o možnostiach artikulovania myslenia a v konečnom dôsledku komunikácie vôbec.

Artur Magrot a Alessandra Svátek

V rámci projektu actiongalleries.info. Představení projektu Ukradená galerie.
Alessandra Svatek a Artur Magrot jsou iniciátoři experimentálního projektu Ukradená galerie, který započal v květnu 2010 v Českém Krumlově. Alex a Artur se dlouhodobě zajímají o nevyužívané prostory ve veřejném prostranství.

http://artalk.cz/2013/02/08/41761/

Vojtěch Skácel

V rámci projektu actiongalleries.info. Představení Galerie Garáž v Zlíně.
Galerie Garáž se specializuje na ČINY, které jsou založeny na procesualitě ve výtvarném umění, tedy pracují s místem, časem a navozenou situací. Je v plánu, že v Altánu Klamovka proběhne křest katalogu galerie a prezentace výstavních aktivit Garáže ze Zlína.

Virtual Biennale Selection 2007-2017

Propojení internetu, nových technologií a digitálního výtvarného zpracování zadaného tématu, tak by se dala charakterizovat pravidelná virtuální mezinárodní přehlídka výtvarného umění a designu.