Výstavní plán 2018

  • Výstavní plán 2018
  • Výstavní plán 2018
  • Výstavní plán 2018
  • Výstavní plán 2018
  • Výstavní plán 2018

Altán Klamovka v roce 2018 

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 01. do 29. 01. 2018“

Karolína Rossi: Ducha vidět
Absolventka pražské AVU Ateliéru grafiky II u prof. Vladimíra Kokolii.
vernisáž: 30. 1. 2018 v 18:00, výstava do 24. 2. 2018

Lucie Mičíková: Vlnoplocha
Absolventka VŠVU v Bratislavě na Katedře intermédií u prof. Ilony Németh.
vernisáž: 27. 2. 2018 v 18:00, výstava do 24. 3. 2018

Nik Timková: What is whispered on the wind? What is the kiss of fire? What is the secret of the serpent? What lies at the center of the labyrinth?
Absolventka polské AVU v Krakově, FAMU v Praze, Central Saint Martins College of Arts and Design v Londýně v Anglii a Royal Institute of Art v Stockholmu ve Švédsku.
vernisáž 27. 3. 2018 v 18:00, výstava do 21. 4. 2018

Tomáš Roubal: Hostilita
Absolvent VŠVU v Bratislavě na Katedře grafiky a jiných médií u prof. Roberta Jančoviče.
vernisáž 24. 4. 2018 v 18:00, výstava  do 19. 5. 2018

Václav Magid: Záliv a jeskyně
Studoval na AVU (prof. Zdeněk Beran a prof. Jiří David) a na UMPRUM (prof, K. Gebauer a Jiří David). Absolvent FHS UK v Praze a oboru Filosofie na FF UK v Praze. Doktorské studium na Katedře estetiky na FF UK v Praze.
vernisáž 22. 5. 2018 v 18:00, výstava do 16. 6. 2018

The World We Want to Live in: Ana Karen López Bucio, Emilio Enríquez González, Leda Josselin Hernández López, Patricia Naomi García Martínez, Obed Meza, Elvia Mariela Gallegos Perea, Mariola Del Pino Torres, Arantxa Ofelia Mendoza Valdez.
Autoři projektu: Karel Míšek, Eduardo Barrera Arambarri
Představení mexického autorského plakátu a infografiky jako od profesionálních grafických designérů, tak od studentů z vysoké umělcké školy FAD UNAM v Mexiku.
vernisáž 17. 6. 2018, výstava do 30. 6. 2018.

„galerijní prázdniny od 17. 6 do 19. 8. 2018 – možnost zařazení dalších krátkodobých výstavních projektů podle celoročního kurátorského záměru“

Milan Mikuláštík
Absolvent na FaVU VUT v Brně (prof. Peter Rónai) a AVU v Praze (prof. Michael Bielický, Jiří David a Milan Knížák). Doktorandské studium v Ateliéru nových médií II /škola Anny Daučíkové na AVU v Praze.
vernisáž 28. 8. 2018 v 18:00, výstava do 15. 9. 2018

Milan Mazúr
Absolvent Akademie umění v Banské Bystrici na Slovensku na Intermédií (prof. Miroslav Nicz) a pražské UMPRUM v Ateliéru intermediální konfrontace (prof. Jiří David a doc. Milan Salák).
vernisáž 18. 9. 2018 v 18:00, výstava do 13. 10. 2018

Barbora Čápová
Absolventka FUD UJEP v Ústí nad Labem v Ateliéru performance (doc. Jiří Kovanda). Doktorandské studium na FUD UJEP v Ústí nad Labem (školitelka Lenka Sýkorová).
vernisáž 16. 10. 2018 v 18:00, výstava do 10. 11. 2018

X. ročník mezinárodního projektu email & graphic design
vernisáž 13. 11. 2018 v 18:00, výstava do 8. 12. 2018

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 9. do 31. 12. 2018“

kurátorský záměr:

Výstavní plán v roce 2018 propojí dva hlavní záměry galerie konkrétně kurátorský výzkum se zaměřením na kresbu vedený od roku 2014 a výzkum zacílený na fenomén umělců-kurátorů, který je v Altánu Klamovka reflektován již od roku 2008 (více actiongalleries.info). Rok 2018 prolne oba záměry a výběr umělců se v rámci výstavního roku z velké části zaměřil na umělce-kurátory, kteří se ve své tvorbě také vyjadřují kresbou. Proto byli vybráni umělci, kteří jsou vedle své tvůrčí činnosti aktivní jako jako kurátoři, kritici či provozovatelé alternativních galerií. Konkrétně se představí Lucie Mičíková (absolventka VŠVU v Bratislavě a spolu-kurátorka již neexistující alternativní bytové galerie Björnsonova 2 v Bratislavě), Tomáš Roubal (absolvent VŠVU v Bratislavě a kurátor Galerie Kytka v Praze), Nik Timková (absolventka UAL v Londýně v Anglii a Royal Institute of Art v Stockholmu ve Švédsku s kurátorským napojením na AM 180 v Praze), Václav Magid (umělec, nezávislý teoretik a kurátor) a Milan Mikuláštík (umělec, člen Guma Guar, kurátor Galerie NTK v Praze). Zkoumané otázky tohoto výstavního roku jsou tak zaměřeny na médium kresby v rámci post-konceptuálního uvažování o současném vizuálním umění a nově obohaceny o reflexi možností prezentace současného umění z pohledu aktivních umělců. Dále je program obohacen v rámci kresby o projekty Karolíny Rossi (absolventky pražské AVU) v oblasti s přesahem kresby do malby a Milana Mazúra (absolventa pražské UMPRUM) v rámci uchopení internetové sítě jako neviditelné kresebné sítě v rámci aktuálního pojmu post-internet. Představí se také doktorandský projekt Barbory Čápové (z FUD UJEP v Ústí nad Labem) na téma umělců-kurátorů a proběhne XI. Ročník mezinárodní přehlídky grafického designu, který propojuje fenomén autorského plakátu s internetovou sítí.

Karolína Rossi

Absolventka pražské AVU Ateliéru grafiky II u prof. Vladimíra Kokolii. Autorka se zaměří na otázky představivosti: Jak funguje lidská představivost ve chvíli, kdy něco známe pouze z jiných zdrojů a nemáme možnost se k věci sami fyzicky přiblížit? Jako dobrý příklad může posloužit Mariánský příkop v Tichém oceánu, jehož největší hloubka přesahuje 10 000 metrů a podle vědců zde žije 13 druhů živočichů nejpodivnějších tvarů, kteří jsou uzpůsobeni k životu v tak ohromné hloubce. Nahlédnout skutečně do Mariánského příkopu má jen málokdo, a tak nám musí stačit to, co se o něm dozvíme zprostředkovaně a to, co nám dovolí vidět naše vědomí. Karolinu Rossi zajímají limity představivosti ve chvíli, kdy je stanoven konkrétní impuls bez jeho faktické znalosti.

Lucie Mičíková

Absolventka VŠVU v Bratislavě na Katedře intermédií u prof. Ilony Németh. Výstavní projekt pro Altán Klamovka naváže na dosavadní práci autorky, která se často ve svém projevu pohybuje na hraně změny a nehybnosti a vytváření dočasných objektů a koláží s důrazem na jejich materiální podstatu. V altánu představí abstraktně laděné obrazy, které se stanou svými menšími formáty intimní zpovědí každodennosti. Levitující fragmenty v nekonečném prostoru budou moci připomínat dimenze neustále rostoucího fraktálu. Můžeme v nich však číst také určitou nahodilost ve změnách směrů, které metaforicky opisují náš každodenní vnitřní kosmos jedince. V prostorách Altánu a přilehlého parku má autorka záměr pracovat s konkrétním místem galerie a jeho specifiky.

Nik Timková

Absolventka polské AVU v Krakově, FAMU v Praze, Central Saint Martins College of Arts and Design v Londýně v Anglii a Royal Institute of Art v Stockholmu ve Švédsku. Její tvorba je protkána prvky post-internetové estetiky, která vychází z jejího generačního zatížení digitálními médii. Zároveň však velmi obratně umí využít i každodenní materiály se zaměřením na obor design textilu, který v zahraničí studovala kupříkladu v projektu dekonstrukce oděvu na pozadí zkoumání jeho formálních, společenských a sociálních struktur. V projektu pro Altán Klamovka má v plánu vytvořit site-specific instalaci lákající návštěvníky k odpočinku.

Tomáš Roubal

Absolvent VŠVU v Bratislavě na Katedře grafiky a jiných médií u prof. Roberta Jančoviče. Jeho tvorba vždy reflektuje aktuální společenské dění. Jeho hlavními tématy tak jsou migrační krize, vzestup krajní pravice ve většině evropských zemích a změny v EU. Po technické stránce využívá kombinovanou techniku a pracuje s kovem, dřevem, keramikou až po experimenty se stavebními materiály a to samozřejmě na pozadí klasických výtvarných médií – kresby a malby. V poslední tvorbě se obrací k objektu, ale jeho dosavadní projekty vždy vycházely z kresby, a proto souběžně pracuje v 2D a 3D. V poslední době zapojuje do svého díla i zvuk.

Václav Magid

Studoval na AVU (prof. Zdeněk Beran a prof. Jiří David) a na UMPRUM (prof, K. Gebauer a Jiří David). Absolvent FHS UK v Praze a oboru Filosofie na FF UK v Praze. Doktorské studium na Katedře estetiky na FF UK v Praze. Společným formálním rysem prací z nového cyklu, který připravuje pro výstavu v Altánu Klamovka, je propojení kresby s dalšími znakovými systémy, jako je text či diagram. Kresba zde má nejistou pozici: Zvolenou stylizací odkazuje ke knižní ilustraci, ale nic neilustruje, protože mezi ní a doprovodným textem panuje významový nesoulad. Může působit jako bezprostřední záznam všedního dění, avšak svou přiznanou závislostí na fotografické předloze naopak zdůrazňuje odstup od zobrazované reality. Na sérii je možné pohlížet jako na deník zachycující sled událostí, jež byly zkonstruovány až zpětně, při jeho přepisování a překreslování. Textová složka se v kontrastu k naturalistickému drobnohledu kresby vyznačuje velkou mírou pojmové abstrakce. To dovoluje číst sérii jako filosofickou esej, jejíž jednotlivé teze ztroskotávají díky neadekvátní vizuální konkretizaci.

Milan Mikuláštík

Absolvent na FaVU VUT v Brně (prof. Peter Rónai) a AVU v Praze (prof. Michael Bielický, Jiří David a Milan Knížák). Doktorandské studium v Ateliéru nových médií II /škola Anny Daučíkové na AVU v Praze. Milan Mikuláštík je umělec a kurátor, člen umělecko-aktivistické skupiny Guma Guar. Po deseti letech aktivní činnosti skupiny se nyní vrací k samostatné tvorbě, která se pohybuje především v médiu instalace a readymadu. V projektu určeném pro Altán Klamovka bude Mikuláštík dále rozpracovávat témata spojená s funkcí a formou instituce muzea, respektive s jejich kritickou dekonstrukcí. Nástrojem jsou mu ironické hry s archeologickými artefakty odkazující k samotným počátkům lidského rodu. Mikuláštík hledá paralely mezi rituály pravěkých hominidů a dnešní lidskou snahou o poznání – umělecké i vědecké. Současně problematizuje v kontextu muzeálních artefaktů roli originálu a kopie.

Milan Mazúr

Absolvent Akademie umění v Banské Bystrici na Slovensku na Intermédií (prof. Miroslav Nicz) a pražské UMPRUM v Ateliéru intermediální konfrontace (prof. Jiří David a doc. Milan Salák). Milan Mazúr je představitelem nastupující generace umělců obratně využívající digitální technologie pro vizuální vyjádření svých záměrů. V projektu pro Altán Klamovka vytvoří vizuální síť, ve které budou různá videa. Divák bude sledovat určité prvky, které budou odkazovat na platformu webu, kde bude výstavní projekt pokračovat. Bude tak moci surfovat a vytvářet si vlastní narativní cestu po této síti. Autora zajímají možnosti ohýbání videa a především pak zkoumání prostoru, ve kterém se pohyblivý obraz promítá. Jeho dílo pro altán se zaměří na uchopení kresby jako virtuální sítě prostřednictvím zástupce nejmladší generace umělců, kterou řadíme do kategorie post-internetu.

Barbora Čápová

Absolventka FUD UJEP v Ústí nad Labem v Ateliéru performance (doc. Jiří Kovanda). Doktorandské studium na FUD UJEP v Ústí nad Labem (školitelka Lenka Sýkorová). Barbora Čápová představí aktuální výstup své disertační práce, která zkoumá pojem umělec – kurátor v rámci vývoje českého vizuálního umění od roku 2000 po současnost se zacílením uchopit hranice tohoto pojmu, jak po praktické, tak kurátorské stránce.

X. ročník mezinárodního projektu email & graphic design

Propojení internetu, nových technologií a digitálního výtvarného zpracování zadaného tématu, tak by se dala charakterizovat pravidelná virtuální mezinárodní přehlídka výtvarného umění a designu.