Výstavní plán 2019

  • Výstavní plán 2019
  • Výstavní plán 2019
  • Výstavní plán 2019
  • Výstavní plán 2019
  • Výstavní plán 2019
  • Výstavní plán 2019
  • Výstavní plán 2019

Altán Klamovka v roce 2019

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 01. do 29. 01. 2019“

Pavel Trnka
Absolvent a pedagog Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni (obor Ilustrace a grafický design, Ateliér figurální kresby prof. ak. mal. Boris Jirků).
vernisáž: 4. 2. 2019 v 18:00, výstava do 2. 3. 2019

Daniela Krajčová
Vystudovala Vysokou školu výtvarných umění jak v magisterském, tak doktorandském programu v Bratislavě na Slovensku (Katedra intermédií a multimédií, prof. Anton Čierny, doc. Anna Daučíková).
vernisáž: 5. 3. 2019 v 18:00, výstava do 30. 3. 2019

Martin Kochan
Absolvent Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Ateliéru figurativního sochařství I prof. Michala Gabriela.
vernisáž 2. 4. 2019 v 18:00, výstava  do 27. 4. 2019

Světlana Fialová
Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze Ateliéru malířství II doc. Vladimíra Skrepla a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Ateliéru +iXXI prof. Daniela Fischera.
vernisáž 30. 4. 2019 v 18:00, výstava do 18. 5. 2019

Matěj Frank
Vystudoval Fakultu umění Ostravské univerzity a Akademii výtvarných umění ve Vratislavi v Polsku (obor Sochařství).
vernisáž 20. 5. 2019 v 18:00, výstava do 22. 6. 2019

Mihaela Mihalache
Absolventka University of Art and Design, Cluj Napoca v Rumunsku, kde nyní studuje doktorandské studium.
vernisáž 25. 6. 2019 v 18:00, výstava  do 29. 6. 2019

„galerijní prázdniny od 7. 7 do 22. 8. 2019“

Šimon Kadlčák - pro nemoc výstava zrušena
Absolvent na Fakulty výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér intermédií doc. Václav Stratil, Pavel Sterec, Ph.D.).

Klaudie Hlavatá: Ty si to taky pamatuješ
Kurátorka: Šárka Koudelová
Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Malířství 2 doc. Vladimíra Skrepla.
vernisáž 12. 9. 2019 v 18:00, výstava  do 21. 9. 2019

Jan Trejbal
Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Miloš Šejn, prof. Emil Přikryl, doc. Jiří Příhoda).
vernisáž 24. 9. 2019 v 18:00, výstava  do 19. 10. 2019

Jana Kasalová
Studovala na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér malby prof. Jiří Načeradský).
vernisáž 22. 10. 2019 v 18:00, výstava  do 16. 11. 2019

National Identity - čínský studentský plakát v návaznosti na mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha
vernisáž 19. 11. 2019 v 18:00, výstava do 14. 12. 2019

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 15. do 31. 12. 2019“

Kurátorský záměr

Kurátorský záměr v roce 2019 bude opět zacílen na současnou kresbu s post-konceptuálními přesahy do dalších médií. Výstavní plán představí umělce jak z české, tak slovenské výtvarné scény. Za Českou republiku se představí Pavel Trnka za plzeňskou scénu, absolvent FDULS ZČU v Plzni, kde nyní působí na pozici odborného asistenta, Matěj Frank, absolvent FU OU v Ostravě a AVU ve Vratislavi v Polsku, kde je nyní v pozici odborného asistenta, pohybující se na opavské a polské vratislavské scéně, Šimon Kadlčák, absolvent na FaVU VUT v Brně za brněnskou scénu, Jan Trejbal, absolvent AVU v Praze, za pražskou scénu a za střední generaci Jana Kasalová, absolventka FaVU VUT v Brně, tvořící v Praze s přesahy do zahraničí především pak do Španělska. Za Slovenskou republiku budou vystavovat Daniela Krajčová, absolventka VŠVU v Bratislavě, Martin Kochan, absolvent FaVU VUT v Brně, pohybující se převážně v Trnavě a Světlana Fialová, absolventka pražské AVU a VŠVU v Bratislavě, dlouhodobě působící na pražské a londýnské scéně a nyní opět tvořící v Bratislavě. Současně bude svůj doktorandský projekt prezentovat rumunská malířka Michalache Mihaela, studentka Art and Design University of Cluj-Napoca. Dále proběhne přehlídka čínského grafického designu na téma národní identity v rámci projektu Virtuální benále Praha, který klade důraz na fenomén autorského plakátu. Nadále bude reflektován fenomén „nezávislých galerií vedených umělci“, a proto byli vybráni Šimon Kadlčák za nezávislou galerii Umakart v Brně a Matěj Frank za Bludný kámen v Opavě.

Pavel Trnka

Je absolventem Ústavu umění a designu na Západočeské Univerzitě v Plzni (dnešní Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU). Od roku 2008 zde působí jako odborný asistent pro kresbu a malbu. V roce 2012 založil časopis komiksu, ilustrace a kresby: Caves, s cílem upozornit na kvalitní tvorbu českých autorů. V jeho tvorbě zaujímá kresba výchozí pozici, především pak její monumentální měřítko. Záměrná deformace reality se u něj propojuje s energií, kterou kresba sama poskytuje. Současně je inspirován čínskou a japonskou tušovou malbou. Lehkost naznačení pouhých bodů či čar propojuje se silnou expresí. Spolu s dynamikou námětu, který vychází z autorova pozorování mezilidských vztahů a společenského vývoje, dochází do polohy monochromních kreseb vyzařující pulsující i klidovou energii. Meditativní poloha díla je jeho nedílnou součástí a projeví se i v nové kresebné instalaci, která bude prezentována v Altánu Klamovka začátkem příštího roku.

Daniela Krajčová

Je absolventkou jak Vysoké školy výtvarných umění, tak Vysoké školy múzických umění v Bratislavě (Katedra animace). Její tvorba reflektuje sociální témata. Kresba je pro ni přirozeným médiem pro vyjádření námětů, které zpracovává formou ručně kreslených ilustrací či animací. V jejím díle však nalezneme i přesahy do interaktivních instalací a umělecké participace. Kresba je zde chápána jako vizuální médium, které nás všechny spojuje a skrze které jsme schopni uchopit a vyjádřit společenský vývoj kolem nás. Zájem o jedince uvnitř společnosti, jeho osud a politicko-sociální historické i aktuální kontexty jsou pro Danielou Krajčovou velmi důležité. Kresba se v jejím podání stává nástrojem pro kritiku stavu společnosti. Kresba jako skica, plánek, záznam či dokumentace je tak podstatnou součástí její tvorby. Pro Altán Klamovka bude vybrán starší projekt nebo nový s tématikou migrační krize.

Martin Kochan
Vystudoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně Ateliér sochařství Michala Gabriela. Jeho tvorba je intermediální se silným důrazem na ironii, kterou přinášejí každodenní situace. Pohybuje se na hraně analyticky pojatého tvůrčího procesu a nekoncentrované „freestylové“ tvorby. Práce s banalitou je v jeho podání transformována do angažované polohy umění a může mnohdy působit až kriticky. Současně je pro něj důležitý moment živelného performativního gesta. Od roku 2010 aktivně spolupracuje s o generaci starším Cyrilem Blažem a to v rovině performativních intervencích ve veřejném prostoru a v sérii kreseb s názvem Pub Art, které odkazují k normalizační tradici her rozvíjených nejčastěji v hospodách. Jejich spolupráce je založena na tvůrčím dialogu, kde jeden reaguje na druhého. Současně však Martin Kochan spolupracuje i s neumělci. Východiskem pro výstavu v Altánu Klamovka mu bude humor, nadsázka a banalita rozvíjená do nových kontextů.

Svetlana Fialová
Je absolventkou Fakulty umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér grafiky a experimentální tvorby prof. Rudolfa Sikory), Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství doc. Vladimíra Skrepla) a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (Ateliér +iXXI prof. Daniela Fischera, doktorandské studium). Jako jediná z české a slovenské scény je držitelkou prestižní ceny za kresbu Jerwood Drawing Prize (2013) ve Velké Británii. Autorka má již vybudovaný specifický kreslířský rukopis s důrazem na jasnou obrysovou linii. Často pracuje s figurou, kterou zasazuje do chaotické kompozice a prostředí. Figura se tak ztrácí, jako v reálném světě v množství internetové zábavy, prokrastinace a zrychleného životního stylu. Zmražení okamžiku a přenesení jej do kresby je tak pro Světlanu Fialovou důležitým momentem, protože kresbu chápe jako médium pro rychlý záznam myšlenky. Ráda experimentuje a prošla obdobími, kdy se vyjadřovala formou grafiky, malby, instalace. V Altánu Klamovku bude vystaven nový projekt s důrazem na kresbu a její reflexi současné tvorby.

Matěj Frank
Vystudoval Fakultu umění Ostravské univerzity a Akademii výtvarných umění v polské Vratislavi, kde od roku 2016 působí na pozici odborného asistenta. Od svých studií je spjat zejména s polskou Vratislavou a českou Opavou. Matěj Frank je také člen spolku Bludný kámen, kurátor výstav současného umění a organizátor experimentálních koncertů. Studium sochařství se v jeho díle projevuje zájmem o prostor ve vztahu k místu, času, ale také k pohybu, tělesnosti a zvuku. Kresba jako základní kámen všech výtvarných médií je pro Frankovu tvorby klíčová. Krouží kolem ní v přesazích do dalších médií především pak do performance mnohdy se zapojením zvukových experimentů. Pozorování nejbližšího okolí spolu s vlastním reflexí neustálého každodenního vývoje mu generuje řadu inspirací, které se vrstvením stávají nepřehledné a zmatečné. Matěj Frank však ve svém díle udržuje jednoduchost formy či procesu. Pro Altán Klamovka vznikne výstavní projekt v duchu site-specific art.

Mihaela Mihalache
Absolventka University of Art and Design, Cluj Napoca v Rumunsku, kde nyní studuje doktorandské studium. Její tvorba reflektuje výzkum prostoru a pohyb člověka v něm. Současně se zabývá sebepoznáním skrze malířské médium. V Altánu Klamovka bude prezentovat cyklus maleb – doktorandský projekt, ve kterém se soustředí na fenomén architektonického prostředí, které nás ovlivňuje a utváří. Vymezený prostor rozebírá v několika úrovních, a to jak z pohledu času, tak i místa. Jejími styčnými body pro uchopení reality jsou fyzické, idealistické i psychologické hranice, které si na místo pro život klade a to jak z pohledu intimního, tak i veřejného prostoru. V galerii vytvoří z menších malířských formátů site-specific instalaci, která bude reflektovat „svým měřítkem omezený“ výstavní prostor historického neogotického altánu v parku.

Šimon Kadlčák
Je čerstvým absolventem Ateliéru intermédií Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, kde prošel dvojím vedení nejdříve Václava Stratila a poté Pavla Sterce. Dle jeho slov od poetické k politické škole. Současně na brněnské scéně funguje jako jeden z kurátorů nezávislé galerie Umakart. Jeho tvorba se pohybuje v malbě a kresbě, avšak pracuje i s digitální grafikou, objektem, instalací a videem. Pojetí kresby je v jeho podání velmi široce objímající. Zajímá ho především reflexe současné společnosti a jejích symbolů, které užívá pro další řetězení asociací a to ve světě umění. Text chápe jako znakový zápis a pomocí abstraktního vyjádření, které mu umožňuje vizuální umění, se snaží objevovat mentální obsahy, které slovem nelze vůbec vyjádřit. Avšak text ve svých starších kresbách či malbách často užívá pro jeho jistou symboliku. V Altánu Klamovka Šimon Kadlčák představí nový projekt.

Jan Trejbal
Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (prošel několika ateliéry – Škola konceptuální tvorby prof. Miloše Šejna, Škola architektury prof. Emila Přikryla, diplomoval u doc. Jiřího Příhody). Jeho tvorba osciluje mezi uměleckým a přírodovědeckým pohledem na svět. Je pro něj příznačná interdisciplinarita. Jan Trejbal je výtvarníkem, architektem a zakladatelem projektu Neolokátor. Příští rok uplyne deset let (2009) od doby, kdy poprvé použil novou metodu takzvaného GPS skicování tedy systematického zachycování pohybu pro účel
pocitové analýzy v měřítku člověka. Společným fenoménem je pro všechny tyto autorské GPS skici záměrné zapomnění, že zachycuje a kreslí, tak aby výsledný pohyb byl ve všech formách maximálně autentický. Je počítáno s vystavením čtyř až šesti GPS skic, tak aby každá odpovídala jinému účelu pořízení.

Jana Kasalová
Studovala Ateliér malby u prof. Jiřího Načeradského na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Je představitelka střední generace výtvarníků, kteří ve své tvorbě intenzivně rozvíjejí médium kresby. Jana Kasalová delší dobu pobývala ve Francii, Velké Británii a Španělsku, kde pokračovala postgraduální studiem Univerzitě Castilla-La Mancha. Její dílo je signifikantní prolínáním zoomorfních námětů s kartografií a dokumentací krajiny a měst. Vychází to se zájmu autorky o cestování a poznávání nových míst, kde se po prvním pocitu osamocení dostavuje stav překonání a obohacení o nově nabité zkušenosti. V procesu ohmatávání nového prostředí ji složily kresby map a zvířat jako záznamy z cest. Vztah zvířete a proměny v něj ke vztahu k člověku Janu Kasalovou fascinují. V její tvorbě nalezneme zájem o čínskou a japonskou tušovou malbu a kaligrafii. V Altánu Klamovka se bude prezentovat novými kresbami.

National Identity - čínský studentský plakát v návaznosti na mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha
Výsledky workshopu vedeného na třech čínských akademiích výtvarného umění (Shandong university v Jinanu, Hebei Academy of Fine Arts a Shanxi univerzitě), který se uskutečníl na podzim roku 2018 pod vedením Lenka Sýkorové, Terezy Novákové a Viktora Čecha. Workshop byl uskutečněn v rámci mezinárodní spolupráce v návaznosti na projekt Virtuální bienále Praha.