Výstavní plán 2020

  • Výstavní plán 2020
  • Výstavní plán 2020
  • Výstavní plán 2020
  • Výstavní plán 2020
  • Výstavní plán 2020

Od roku 2020 se vyvíjí kurátorský záměr Galerie Altán Klamovka v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost v umění a mezigenerační dialogy nastupující a střední generace. Proto mělo proběhnout jen pět výstav s delším trváním, avšak s propracovanějším systémem dokumentace – kvalitní fotodokumentací a video-rozhovory s umělci. Současně se galerie zaměřila na prezentaci zahraničních autorů a prohloubení spolupráce s nimiProtože lekcí v důledku pandemie je, že jsme podlehli spěchu. Tak ještě více zpomalíme. Z tohoto důvodu se přesouvají dvě výstavy zahraničních umělců na rok 2021!

Kurátorský plán je opět zacílen na současnou kresbu s post-konceptuálními přesahy do dalších médií. Za Slovenskou republiku se tak představí etablovaná umělkyně Dorota Sadovská, která pro galerii připraví speciální malířskou instalaci v důrazem na možnosti kresby vedené přímo do materiálu malířského plátna. Po ní bude následovat ostravský začínající autor David Vojtuš, absolvent oboru ilustrace a grafika na plzeňské Fakultě umění a designu LS ZU a na ostravské Fakultě umění OU. Pro Altán Klamovka David Vojtuš vytvoří site-speficic grafickou instalaci vycházející z jeho aktuální tvorby, kdy pracuje se změkčeným plastem a tradičními grafickými technikami. Dále proběhne XI. Ročník mezinárodní přehlídky grafického designu Virtuální bienále Praha, který propojuje fenomén autorského plakátu s internetovou sítí. K této mezinárodní přehlídce bude vydána publikace, která bude dokumentovat deset předchozích ročníků a bude obsahovat texty předních grafických designéru střední a starší generace z celého světa, kteří se v předchozích letech na tomto projektu podíleli tím, že usedali v mezinárodní porotě této umělecké soutěže.

Sociální distancování na základě pandemie zastavilo kulturní aktivity, které jsou závislé na návštěvnících a přímé interakci. Po prvním šoku je nezbytné pokračovat v práci, protože umění je nutné pro duševní hygienu, kterou stále potřebujeme. Úlohou kultury je, že umění má potenciál ovlivňovat budoucnost

Z tohoto důvodu se přesouvají dvě výstavy zahraničních umělců na rok 2021. A to začínající polské umělkyně Karolina Lizurej, která vystudovala Akademii výtvarných umění ve Varšavě a její doménou je textilní tvorba – výšivka, kterou uchopuje v rovině aktuálních tendencí chápání kresby. V Altánu Klamovka tak bude prezentovat monumentální vyšívané kresby. Další výsatvu otevře kurátor a designér střední generace Yasha Rozov, který v rámci uměleckého dialogu vyzval ke spolupráci o generaci mladšího Guye Bernarda Reichmana pro vytvoření site-secific projektu. Autoři budou reflektovat interiér a exteriér galerie a dílu bude mu předcházet umělecký výzkum historie neogotického altánu a parku Klamovka. Nadále bude reflektován fenomén „nezávislých galerií vedených umělci“, a proto byl vybrán Yasha Rozov, který je aktivním umělcem, ale také kurátorem na mezinárodním poli. V roce 2021 je plánována prezentace Altánu Klamovka na mezinárodním veletrhu Supermarket Art Fair ve Stockholmu ve Švédsku, který je zaměřen na prezentaci galerií vedených umělci. Galerie Altán Klamovka slouží jako základní platforma pro rozvíjení budoucí spolupráce jak v oblasti publikační, tak výstavní v návaznosti na spolupracující galerie, instituce (kupř. Oblastní galerii Liberec, Supermarket Art Fair atd.).