Výstavní plán 2021

  • Výstavní plán 2021
  • Výstavní plán 2021
  • Výstavní plán 2021
  • Výstavní plán 2021
  • Výstavní plán 2021

Kurátorský záměr se vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost v umění, zlidnění mysli, minimalizace, návrat k tradici a mezigenerační dialogy nastupující a střední generace. V roce 2021 proběhne pět výstav s delším trváním, s propracovanějším systémem dokumentace – kvalitní fotodokumentací a video-rozhovory s umělci. Současně se galerie zaměří na prezentaci zahraničních autorů a prohloubení spolupráce s nimi.

Kurátorský plán je opět zacílen na současnou kresbu s post-konceptuálními přesahy do dalších médií a na site-specific projekty v nové koncepci a spolupráci se zahraničními autory v mezikulturním a mezinárodním kontextu. Výstavní sezónu zahájí česká etablovaná umělkyně Veronika Holcová. Altán Klamovka poskytne autorce zázemí pro tvorbu série kreseb. Galerie se částěčně promění na její ateliér, ve kterém se autorka napojí na genius loci daného místa a s tímto tvůrčím potenciálem bude dále pracovat nejen v médiu kresby, ale i v objektu. Dále se představí začínající polská umělkyně Karolina Lizurej, která vystudovala Akademii výtvarných umění ve Varšavě a její doménou je textilní tvorba – výšivka, kterou uchopuje v rovině aktuálních tendencí chápání kresby. V Altánu Klamovka vystaví monumentální vyšívané kresby vytvořené na základě uměleckého výzkumu vázaného na tradiční výšivku, textilní instalaci a reflexi Galerie Altán Klamovka.

Poté bude následovat  výstava izraelského umělce, kurátora a designéra střední generace Yashy Rozova, který v rámci uměleckého dialogu vyzval ke spolupráci o generaci mladšího Guye Bernarda Reichmana pro vytvoření site-secific projektu. Autoři budou reflektovat interiér a exteriér galerie a dílu předchází umělecký výzkum historie neogotického altánu a parku Klamovka.

Podzimní sezónu otevře finská vizuální umělkyně Hanna Råst, která zkoumá široký kontext fotografie. Fascinuje jí práce s archivem na pozadí otevírání kontextu historie, času, archeologie, paměti a identity. V Altánu Klamovka její práce bude vycházet z výzkumu historie neogotického altánu. Současně se zaměří na médium kresby. Galerijní sezónu uzavře rakouská umělkyně Jasmin Schaitl, jejíž interdisciplinární tvorba se pohybuje mezi performance, objekty, kresbami a videoartem. Mimo práce s tělesností se zaměřuje na zhmotnění intimních mechanismů, které souvisí s každodenním prožíváním reality. Pro Altán Klamovka připraví projekt reflektující vědomější vnímání času, přičemž bude reflektovat možnosti současné kresby.

Galerie Altán Klamovka slouží jako základní platforma pro rozvíjení budoucí spolupráce jak v oblasti publikační, tak výstavní v návaznosti na spolupracující galerie, instituce (kupř. Oblastní galerii Liberec, Supermarket Art Fair atd.).

harmonogram výstavní činnosti
kurátorka: Lenka Sýkorová

galerie zavřena z důvodu lockdownu

Veronika Holcová /CZ/
vernisáž 25. 5. 2021 v 17:00, výstava potrvá do 30. 6. 2021

Karolina Lizurej /PL/
vernisáž: 7. 7. 2021 v 18:00, výstava potrvá do 4. 9. 2021

Yasha Rozov a Guy Bernard Reichmann /IL/
výstava zrušena

Hanna Råst /FI/
vernisáž 14. 9. 2021 v 18:00, výstava potrvá do 20. 10. 2021

Jasmin Schaitl /AT/
vernisáž 2. 11. 2021 v 18:00, výstava potrvá do 8. 12. 2021