Výstavní plán 2023

  • Výstavní plán 2023
  • Výstavní plán 2023
  • Výstavní plán 2023
  • Výstavní plán 2023

V roce 2023 se kurátorský záměr nadále vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v současném umění, jakými jsou udržitelnost (nerůst), zklidnění mysli (zpřítomnění), minimalizace (životní nastavení) a návrat k tradici (hledání kořenů).

Klíčovými médii jsou současná kresba, site-specific art, fenomén artist-run spaces a spolupráce se zahraničními autory v mezikulturním a mezinárodním kontextu. Představení mladé a střední generace vizuálních umělců. Výstavní plán zkoumá fenomény: „současné kresby s přesahy“, možnosti „nezávislého kurátorství“ a různých formátů "spolupráce“ v návaznosti na již vydané čtyři odborné publikace. Prezentováni budou ukrajinská umělkyně Darja Lukjanenko, česko-švédská umělkyně Alice Máselníková, ředitelka festivalu Supermarket Independent Art Fair a rumunský autor Lucian Sandu Milea z bukurešťské ETAJ artist-run space. Závěrem roku se představí dánská umělkyně Maja Gade za Galerii CC v Malmö ve Švédsku.

Současně se Altán Klamovka prezentuje na zahraničních přehlídkách v květnu na Supermarket Independent Art Fair ve Stockholmu a v říjnu a listopadu v Durden and Ray Gallery v Los Angeles.

Altán Klamovka si klade za cíl vytvořit autonomní výstavní zónu pro české i zahraniční vizuální umělce. Galerie napomáhá jejich profesionálnímu rozvoji. Výjimečnost galerie, i když disponuje malým výstavním prostorem, je v možnosti pracovat se site–specific projekty.